Dyrektywa MCP – wyzwania sektora ciepłowniczego

|

W 2025 roku w życie wejdą nowe regulacje unijne, które będą wymagały zmian w sektorach ciepłowniczym i ogrzewniczym. Nowe przepisy związane z Dyrektywą MCP będą dotyczyły nie tylko przedsiębiorstw dostarczających ciepło, ale także wielu obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły, szpitale, czy osiedlowe ciepłownie.

Sprostanie regulacjom będzie wymagało modernizacji kotłowni i systemów ciepłowniczych, które należy rozpocząć jak najszybciej. Spółki należące do Grupy E.ON w Polsce, innogy Polska Solutions wraz z E.ON edis, przygotowały specjalny webinar w którym wyjaśnią, jak przygotować się na zmiany.

Polska posiada jeden z najbardziej rozbudowanych systemów sieci ciepłowniczych w Unii Europejskiej. Krajowy sektor ciepłowniczy emituje rocznie ponad 68 mln ton CO2 do atmosfery co stanowi 22 proc. krajowej emisji[1]. Tak duża emisja spowodowana jest tym, że aż 80 proc. systemów ciepłowniczych jest nieefektywnych[2]. Głównymi źródłami tak dużej emisji CO2 są elektrociepłownie i ciepłownie, w tym lokalne i przemysłowe, które do produkcji energii wykorzystują głównie węgiel kamienny lub brunatny.

Systemy te, a w szczególności przestarzałe kotłownie, wymagają pilnych modernizacji. Tylko w ten sposób możemy sprostać regulacjom unijnym dotyczącym m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej czy też wzrostu udziału źródeł odnawialnych. Przed sektorem ciepłowniczym stoi więc szereg wyzwań. Są to m.in.: rosnące koszty działalności ciepłowniczych, dywersyfikacja paliw zużywanych do produkcji ciepła, konieczność dostosowania się do aktów prawnych ograniczających emisję, aż w końcu finansowanie inwestycji modernizacyjnych.

Czego dotyczy dyrektywa MCP

Dyrektywa MCP określa normy emisji dla tzw. średnich obiektów spalania (MCP – Medium Combustion Plants). Chodzi dokładnie o źródła energetycznego spalania o mocy między 1 MW a 50 MW. Dyrektywa wdrożona do polskiego ustawodawstwa w 2017 roku zasadniczo zaostrzyła normy emisji trzech rodzajów zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx) i cząstek stałych (pyłów).

Nowe standardy, w przypadku już istniejących MCP o mocy większej niż 5 MW, będą obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Istniejące MCP o mocy do 5 MW mają czas na dostosowanie się do wymogów do 1 stycznia 2030 roku.

Przepisy wprowadzają również obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją, dopuszczalnych wielkościach emisji oraz wymagania dotyczące ich monitorowania i eksploatacji urządzeń redukujących emisje. W większości przypadków oznacza to, że kosztowne działania modernizacyjne, które pozwolą dostosować istniejące już instalacje do nowych standardów stają się koniecznością.

Zdaniem ekspertów

Strategia UE od lat kształtuje wygląd sektora energetycznego i ciepłowniczego państw członkowskich. Europejska polityka klimatyczna zakłada zmniejszanie wpływu działalności gospodarczej w UE na klimat i środowisko. W obliczu zaostrzających się wymogów środowiskowych oraz rosnących kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2, proces transformacji sektora ciepłowniczego jest nieodzowny.

– Od wielu lat nasz kraj notuje najgorszą w Unii Europejskiej jakość powietrza. Spowodowane jest to spalaniem paliw stałych, czyli w głównej mierze węgla. Dotyczy to nie tylko dużych zakładów przemysłowych, ale budynków mieszkalnych, z których korzystają mieszkańcy każdej gminy w Polsce. Dodatkowo mamy do czynienia z niską efektywnością energetyczną i cieplną tych budynków – mówi dr Andrzej Modzelewski, członek zarządu innogy Polska. – W tym momencie stoimy przed dużymi zmianami, które dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań i technologii w budownictwie i ogrzewnictwie pozwolą na poprawę efektywności energetycznej całego systemu.

19 listopada odbędzie się webinar „Gotowi na Dyrektywę MCP – Modernizacja źródła ciepła (kotłowni) do stanu spełniającego założenia efektywnego systemu ciepłowniczego” podczas którego eksperci opowiedzą o tym, jakie wyzwania i obowiązki stoją przed sektorem ciepłowniczym. Przedstawią korzyści wynikające z poprawy efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego oraz omówią dostępne technologie. Doradzą także, jakie są sposoby finansowania inwestycji modernizacyjnych.

Podczas webinaru poruszone zostaną najważniejsze wątki Dyrektywy MCP: zmiany regulacyjne, obowiązek objęcia obiektów pozwoleniami lub rejestracją, dopuszczalne wielkości emisji oraz wymagania dotyczące monitorowania.

Webinar poprowadzą:

Sebastian Zientara
senior manager w innogy Polska Solutions Sp. z. o.o.
Bartłomiej Asztemborski
koordynator projektów w innogy Polska Solutions Sp. z. o.o.
Irena Dul
główny specjalista ds. ochrony środowiska w E.ON edis Energia

Webinar odbędzie się 19 listopada br. o godz. 10.00

—> REJESTRACJA

[1] źródło: Ministerstwo Klimatu 2020, Polski Instytut Ekonomiczny 2019, Urząd Regulacji Energetyki 2019
[2] jw.