Druk OMNI3D z gwarancją jakości SMARTTECH-u

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości

Jak wynika z kontroli jakości elementów montowanych jako części finalne w samochodzie Hussarya 33 od Arrinera Technology S.A. – wydruk 3D zrealizowany na polskiej drukarce przemysłowej Factory 2.0 Production System cechuje bardzo wysoka dokładność wymiarowa. Ma to o tyle znaczenie, że dla producenta supersamochodów dokładność wydruku jest szczególnie istotna w kontekście tworzenia mocowań do trójfunkcyjnych świateł. Tym bardziej, że są one montowane jako produkty finalne w przedniej lampie supersamochodu Hussarya 33.
smarttech_skaner_micron3d
Dlatego też model 3D, który został wydrukowany na drukarce Factory 2.0 Production System od OMNI3D z wykorzystaniem materiału ABS-42, został skontrolowany pod względem jakości przez firmę SMARTTECH, która specjalizuje się w pomiarach z wykorzystaniem precyzyjnych skanerów 3D. Pierwszym etapem badania stało się skanowanie 3D elementu. Wykorzystano w tym celu przemysłowy skaner MICRON3D green 10 MPix – wykorzystuje on technologię pomiaru opartą o zielone światło LED, co pozwala na osiągnięcie wyników o 30% dokładniejszych niż systemy operujące światłem białym.
Następnie przeprowadzona została inspekcja w oprogramowaniu Geomagic Control X, które pozwala na wykonanie przekroju, zwymiarowanie go oraz zweryfikowanie grubości modelu.
omni3d_komoroa_wydruku_rys_2
Na potrzeby części wydrukowanej przez OMNI3D przeprowadzono kontrolę jakości wymiarowej przy użyciu porównania referencyjnego modelu CAD z wynikiem pomiaru. Jak informuje SMARTTECH: „Inżynierowie przyjęli tolerancję wymiarową na poziomie 0,3 mm. Cała operacja umożliwiła stworzenie mapy odchyleń wraz z punktową informacją o odchyłkach. Najbardziej skrajny punkt określający niedostatek materiału wykorzystał 78,6% założonej tolerancji, a najwrażliwsze punkty – 61,8%. Średnia ze wszystkich odchyłek wyniosła -0,033 mm. Średni naddatek materiału był równy 0,112 mm, natomiast dla niedostatku wartość ta wyniosła -0,133 mm. Wydruk 3D okazał się więc o 30% lepszy od przewidywań inżynierów.”

W ten sposób Arrinera Technology S.A. ma pewność, że poddana badaniu część spełnia wszystkie, wymagające kryteria branży motoryzacyjnej.