Droga Pszczyna – Racibórz z dofinansowaniem 290 mln zł

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje urząd Miasta Rybnika: „To, o czym mówiono przez długi czas, stało się faktem. Dzisiaj w rybnickim magistracie została podpisana umowa na rekordowe unijne dofinansowanie. Pieniądze (290 mln złotych) zostaną przeznaczone na budowę rybnickiego odcinka drogi Pszczyna-Racibórz.

Dokument sygnowali Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Prezydent Miasta Rybnika Piotr Kuczera, w obecności Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika. – To ważny moment dla Rybnika. Już w latach 70-tych mówiono o tym projekcie, który miał spowodować, ze będziemy bliżej aglomeracji katowickiej, a nasze miasto będzie miało taką sieć komunikacji, która będzie zgodna z aspiracjami miasta Subregionu Zachodniego. Dzisiaj to wszystko staje się faktem – mówi prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

Projekt „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik – etap I”, dofinansowany został kwotą 289 989 933 zł (łączna wartość projektu to 433 700 000 zł). To największa dotacja unijna w historii miasta i jednocześnie największa dotacja, jaką kiedykolwiek przyznano pojedynczemu projektowi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

maparacibrz-pszczyna

I etap budowy Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna na odcinku przebiegającym przez Miasto Rybnik obejmuje budowę 10,22 km drogi od ronda Raciborskiego w Żorach do ul. Wodzisławskiej w Rybniku. Planowana droga będzie drogą klasy GP (główna przyspieszona) o przekroju 2x2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu).

Trasa będzie całkowicie bezkolizyjna – pięć skrzyżowań z kluczowymi drogami niższego rzędu będzie wykonane w formie węzłów. W celu usunięcia kolizji z drogami, liniami kolejowymi oraz ciekami wodnymi powstanie 13 obiektów mostowych (2 mosty i 11 wiaduktów). Inwestycja usprawni dojazd do autostrady A1 i odciąży centrum miasta od ruchu pojazdów. Kluczowym rezultatem projektu będzie znaczne skrócenie czasu przejazdu przez Rybnik.

Rozpoczęcie budowy planowane jest wiosną 2017 roku, realizacja inwestycji powinna się zakończyć w roku 2019.”