Dobry rok dla Tele-Foniki Kable

Dobry rok dla Tele-Foniki Kable

28/04/2015
Kategoria: Wiadomości z kraju

W 2014 roku Grupa zanotowała wzrost wolumenu sprzedaży w wysokości 6% i osiągnęła przychody na poziomie 3,4 mld złotych. Do odbiorców zagranicznych trafiło 65% wyprodukowanych kabli, przewodów i żył uszczelnionych. W dalszym ciągu głównym nabywcą pozostają odbiorcy dystrybucyjni oraz energetyka, do których trafia ponad 80% wszystkich wytworzonych w zakładach Grupy Tele-Fonika produktów.

– To był dobry i pracowity rok, który dał nam lepsze wyniki i silniejszą pozycję rynkową – podkreśla Ryszard Pilch, prezes zarządu Tele-Foniki Kable S.A. – Koncentrujemy się na rozwoju współpracy z różnymi firmami energetycznymi – od elektrowni konwencjonalnych, przez dystrybutorów energii, po nowoczesne farmy wiatrowe – oraz na szeroko rozumianym górnictwie, w tym także wydobyciu ropy z dna morskiego, gdzie również wykorzystywane są nasze rozwiązania technologiczne. Jesteśmy zadowoleni z wielkości sprzedaży systemów kablowych ≥110 kV – stwierdza prezes Pilch.

Do odbiorców z sektora górnictwa węgla, ropy i gazu oraz związanych z nim pośrednio i bezpośrednio branż przemysłowych trafia ponad 17% produkcji TFK. Od wielu już lat poziom dostaw do branży telekomunikacyjnej utrzymuje się na stabilnym poziomie 3% produkcji.

telefonika_ikona

Kluczowa innowacyjność

Produkty z Tele-Foniki zostały wykorzystane również w prestiżowych realizacjach, takich jak choćby rozbudowa akceleratora cząstek stałych Petra III w Instytucie Badawczym DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron) w Hamburgu. Najnowszym wyzwaniem jest realizowany wspólnie w konsorcjum z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach projekt nowej generacji nisko stratnych przewodów elektroenergetycznych. Warto przypomnieć, że opracowanie nowych materiałów oraz technologii wytwarzania nowoczesnych przewodów pozwoliłoby przede wszystkim na przesyłanie większej ilości energii przy niższych stratach. – Oczywiście to z kolei oznacza niższe koszty przesyłu energii elektrycznej – dodaje prezes Pilch.

Innym zrealizowanym wespół z AGH projektem jest nowoczesna instalacja odzyskiwania metalu z odpadów. Dzięki niej możliwe stało się całkowite wykorzystanie odpadów miedzi do celów elektrycznych bez udziału procesów rafinacji, czyli oczyszczania. Technologia zapewnia uzyskanie wyrobu o strukturze i własnościach nieustępujących materiałom wytwarzanych za pomocą tradycyjnych technologii wykorzystujących surowce pierwotne. Jeszcze w tym półroczu powinna zostać uruchomiona pilotażowa instalacja w Bukownie pod Olkuszem.

Tele-Fonika Kable zajmuje trzecie miejsce wśród producentów kabli w Europie. Spółka eksportuje wyroby do ponad 90 krajów. W swoim asortymencie ma 25 tys. typów kabli, które posiadają stosowne certyfikaty jakości przyznane przez niezależne, renomowane jednostki certyfikujące. Spółka łączy dobre tradycje przemysłu kablowego z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi. W skład grupy Tele-Fonika Kable wchodzą spółki handlowe odpowiadające za dystrybucję wyrobów kablowych na całym świecie, zakłady produkcyjne (cztery zlokalizowane w Polsce, jeden w Serbii i jeden na Ukrainie) oraz Zakład Recyklingu Odpadów Kablowych w Bukownie (Polska).