Deloitte: w budownictwie wyraźne ożywienie w 2017 roku

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Raport „Polskie spółki budowlane 2015 – najważniejsi gracze, kluczowe czynniki wzrostu i perspektywy rozwoju branży”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte wskazuje , że w pierwszej połowie tego roku przychody polskich spółek budowlanych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych były o 9,2% wyższe niż rok wcześniej. Poprawiła się także ich marża ze sprzedaży i wyniosła 8,3% w porównaniu do 7,2% w I półroczy 2014 roku. Tak więc branża budowlana przeżywa obecnie powolne odrodzenie po okresie spadku w latach 2012-2013. – W 2014 roku przychody największych piętnastu spółek budowlanych w Polsce osiągnęły poziom 28,5 mld zł i zwiększyły się o 2,5 mld zł w porównaniu do roku 2013, co stanowiło wzrost o 9,4 proc. Tegoroczny ranking Deloitte otwiera Grupa Skanska, uzyskując przychody na poziomie 5,1 mld zł i odnotowując ich wzrost o 16,5 proc. Na drugim miejscu znalazł się zeszłoroczny lider Grupa Budimex z przychodami sięgającymi 4,9 mld zł, co stanowi wzrost o 4,2 proc. w porównaniu do 2013 roku. Wśród trzech największych spółek budowlanych w Polsce jest także austriacki Strabag, który jako jedyny z tej grupy odnotował spadek przychodów o 5 proc. w stosunku do poprzedniego roku, uzyskując przychody na poziomie 3,1 mld zł – mówi Maciej Krasoń, Partner w Dziale Audytu Deloitte, Lider Zespołu Nieruchomości i Budownictwa.
Raport Deloitte prognozuje, że prawdziwego ożywienia w branży spodziewać się należy w 2017 roku. Jest tak m.in. ze względu na nową perspektywę unijną oraz planowane inwestycje w infrastrukturę. Według publicznie dostępnych dokumentów szacowane potrzeby inwestycyjne w infrastrukturę w Polsce do 2020 roku wynoszą około 310 mld zł. – Najsilniejszym bodźcem dla poprawy kondycji segmentu budownictwa infrastrukturalnego w najbliższych latach będzie napływ nowych funduszy unijnych. W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 w ramach polityki spójności Polska otrzyma środki w rekordowej wysokości 82,5 mld euro, z czego 25,8 mld euro zostanie przeznaczone na rozbudowę infrastruktury – mówi Patryk Darowski. Jednocześnie wstępnie oszacowane przez Deloitte wybrane potrzeby infrastrukturalne w większości do 2020 roku wynoszą około 310 mld zł. Na tę kwotę składają się w głównej mierze inwestycje w infrastrukturę drogową, kolejową, energetyczną i tę związaną z ochroną środowiska.