Deloitte: PPP szansą dla budownictwa

Deloitte: PPP szansą dla budownictwa

31/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Deloitte „Polskie spółki budowlane 2013 – kluczowi gracze, perspektywy rozwoju i dywersyfikacji” łączne przychody 15 największych spółek z branży zmniejszyły się o 19,7% (6,7 mld zł), w porównaniu do wyników z 2012 roku. Pomimo jednak tego wyniki operacyjne oraz netto osiągane przez spółki budowalne ukształtowały się na zdecydowanie lepszym poziomie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie we wzroście kapitalizacji spółek budowlanych notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych – ich wartość w porównaniu do poprzedniego roku wzrosły o 58%.

Pozytywnym trendem dla branży budowlanej jest to, że z powodu inwestycji infrastrukturalnych zakładać należy w najbliższych latach wzrost w jej obszarze. Największe inwestycje planowane są w budownictwie kolejowym, energetycznym i drogowym. Jak wskazują twórcy raportu pozytywnym bodźcem rozwojowym powinno stać się partnerstwo publiczno-prywatne. Realizacja projektów w formule PPP wymaga jednak instytucjonalnego usprawnienia tego typu rozwiązań, a także wypracowania właściwych wzorców działania w tym zakresie.