Deloitte: młodzi-kompetentni na trudnym rynku pracy

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z przeprowadzonej przez firmę doradczą Deloitte czwartej edycji badania „First Steps into the Labour Market”, zdecydowana większość młodych Europejczyków (75%) określa swoje umiejętności i kompetencje jako dobre lub bardzo dobre. Jednocześnie jednak rynek pracy, na który wchodzą oceniają jako trudny. Jedynie 20% badanych jest zdania, że panująca na nim sytuacja jest pozytywna. Wśród młodych Polaków 36% określa sytuację na rynku pracy jako złą. Gorzej oceniają ją m.in. Słowacy, Chorwaci i Słoweńcy. O wiele jednak bardziej optymistyczni są Czesi, wśród których 23% wskazało, że sytuacja na rynku pracy jest zła. W badaniu Deloitte bardzo dobrze wypadli polscy studenci – 71% z nich przyznało, że ma doświadczenie zawodowe związane z wybranym kierunkiem nauki, które zdobyli w trakcie studiów. – W Polsce ten odsetek jest wyższy o 10 p.p. Można przypuszczać, że nasi studenci bardziej niż ich koledzy z innych krajów regionu są skoncentrowani na rozwoju swojej kariery i zdobywania doświadczenia. Aż 15,7% z nich chce iść na studia podyplomowe i kursy specjalistyczne, podczas gdy średnia dla całego regionu wynosi 5,5 % – mówi Halina Frańczak, Dyrektor Clients & Markets na Polskę oraz Europę Środkową, Deloitte. W trakcie edukacji w zdobywaniu doświadczenia przez polskich studentów aktywnie pomagają pracodawcy. Ponad połowa (63,4%) respondentów z Polski uczestniczyło w programach edukacyjnych organizowanych przez firmy. W tym przypadku średnia dla całego regionu wynosi 44%.
W badaniu „First Steps into the Labour Market”, przeprowadzonym przez Deloitte, udział wzięło 2,4 tys. studentów i absolwentów szkół wyższych z ośmiu krajów Europy: Albanii, Chorwacji, Czech, Węgier, Litwy, Polski, Słowacji oraz Słowenii. Średnia wieku ankietowanych wyniosła 23,2 lata. Ankieta on-line została przeprowadzona w drugim kwartale tego roku.