Deloitte: jak wspierać sektor B+R?

Deloitte: jak wspierać sektor B+R?

28/04/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Deloitte dotyczącego wspierania inwestycji w badania i rozwój Polska jest jednym z krajów o najmniej innowacyjnej gospodarce w Europie. Jak wynika z rankingu przygotowanego przez Komisję Europejską „Innovation Union Scoreboard”  niżej niż Polska wśród 28 krajów Wspólnoty plasują się jedynie Bułgaria, Łotwa i Rumunia. – Polska wróciła na pozycję, którą zajmowała w poprzednich latach, co jednak warte podkreślenia, w porównaniu z poprzednim rankingiem poprawiła swoje wyniki w aż 12 ocenianych kryteriach (na 25), w tym w jednym z najważniejszych kryteriów dotyczącym oceny aktywności przedsiębiorstw , wskaźniku BERD (wydatki przedsiębiorstw na B+R) do PKB – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner, Lider działu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej, Deloitte.

Negatywnym trendem jest nieznaczny spadek liczby wniosków patentowych. Deloitte w swoim raporcie wskazuje na szereg rozwiązań  wspierających rozwój innowacyjnych technologii, stosowanych w krajach regionu: na Węgrzech wydatki związane z B+R mogą być odjęte od podstawy opodatkowania CIT przez którykolwiek z podmiotów powiązanych z podatnikiem, a ulga w przypadku kosztów działalności B+R wynosi aż 200 procent. Zachętę w tej samej wysokości na wdrażanie projektów naukowo-badawczych utrzymali również  Czesi. W Chorwacji ulga ta wynosi od 175 do 250 procent, a na Litwie wprowadzono odliczenie o wartości 300 procent. Od 1 lipca 2014 roku również na Łotwie zostanie wprowadzona ulga w wysokości 300 procent na kwalifikowane koszty B+R obejmujące m.in. koszty pracy i płatności na rzecz instytucji badawczych oraz akredytowanych podmiotów testujących i certyfikujących wyniki tych prac. Na świecie większą ulgę (400 procent) posiada tylko Singapur.