Deloitte: innowacyjność przynosi zyski

Deloitte: innowacyjność przynosi zyski

11/06/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Supply chain leadership. Distinctive approaches to innovation, collaboration, and talent alignment” aż 96% menedżerów firm, które są liderami w zarządzaniu łańcuchem dostaw wskazuje innowacyjność jako podstawową kwestię dla możliwości rozwojowych swoich przedsiębiorstw. Podkreślić należy, że innowacyjność w tym przypadku nie oznacza jedynie nowatorstwa technologicznego, ale również rozwiązania w zakresie metod prowadzenia biznesu. – Innowacją może być również produkt, usługa czy model biznesowy niestosowany wcześniej na danym rynku czy w danej branży. Kwestie te mają niebagatelne znaczenie w przypadku firm współpracujących z wieloma dostawcami, a tym samym ponoszących ogromne ryzyko biznesowe. Innowacje mające na celu doskonalenie procesów, sieci dostawców, usług czy kanałów dystrybucji to istotne źródło przewag konkurencyjnych jak również podstawa lepszych i trwalszych efektów finansowych – mówi Magdalena Burnat-Mikosz, Partner, Lider działu R&D and Government Incentives w Europie Środkowej, Deloitte.

Wśród firm, które są liderami w zarządzaniu łańcuchem dostaw aż 79% posiada wzrost przychodów zdecydowanie przekraczający średni poziom w swojej branży. Jednocześnie znacznie wcześniej niż konkurencja wdrażają oni najnowocześniejsze technologie, które mogą znacznie skrócić i uprościć łańcuch dostaw. Jak stwierdza raport Deloitte aż 48% liderów w tym obszarze przyznaje, że w znacznym stopniu korzysta np. z druku 3D (w porównaniu do 13% pozostałych spółek), a aż 75 proc. korzysta z programów optymalizujących (w porównaniu z 34% innych spółek). Jednocześnie ponad dwukrotnie większe jest prawdopodobieństwo korzystania przez liderów z programów służących do wizualizacji (67%), technologii mobilnych (75%) czy techniki RFID (65%).