Deloitte: biznes czeka na nowy typ lidera

Deloitte: biznes czeka na nowy typ lidera

07/07/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z badania „Nowego modelu kompetencji przywódczych w zarządach i radach nadzorczych”, przeprowadzonego przez Deloitte, najbardziej pożądanymi obecnie cechami członków zarządu są: szeroko perspektywa w myśleniu o firmie, umiejętność przewodzenia zmianom, a także osiąganie zamierzonych celów finansowych. – W nowej, pokryzysowej rzeczywistości zwiększają się wymagania stawiane członkom zarządów i rad nadzorczych. Oczekuje się od nich nie tylko wiedzy i zaangażowania w obszarze wyników finansowych, lecz także zrozumienia sytuacji firmy w szerokim kontekście biznesowym – mówi Iwona Georgijew, Partner w Deloitte, Liderka Klubu SheXO. I dodaje: –Światu potrzebni są przywódcy z umiejętnościami budowania stabilnej przyszłości firmy, przewodzenia zmianom, rozwijania talentów i charakteryzujący się elastycznością. Jest to trend globalny, który, jak pokazało nasze badanie, uwidacznia się również w Polsce.

Badanie Deloitte przeprowadzone zostało w kwietniu tego roku. Jego podstawą było pytanie o rolę liderów we współczesnym biznesie, skierowane do 172 menedżerów z największych polskich firm. Dodatkowo z menedżerami wysokiego szczebla przeprowadzono także wywiady pogłębiające wyniki badania. Jednocześnie, w tym samym obszarze, przeprowadzone zostało ogólnopolskie badanie na reprezentatywnej próbie 1100 Polaków w wieku powyżej 18 lat.