Danfoss Poland zakończył budowę nowoczesnej hali produkcyjnej i relokację produkcji z Danii

|
Źródło informacji: Danfoss

Zakończył się transfer produkcji rozwiązań dla chłodnictwa z Kolding do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku Mazowieckim. W sumie, w ciągu 14 miesięcy wybudowano halę produkcyjną, magazyn i laboratorium o łącznej powierzchni ponad 13 000 m2 oraz uruchomiono 45 linii produkcyjnych. Zatrudnienie w nowej fabryce znalazło blisko 400 osób. Tym samym, Danfoss Poland stał się trzecim co do wielkości kampusem w Europie, a także jednym z największych pracodawców w Grodzisku.

Pierwsze trzy linie produkcyjne zostały uruchomione już po 7 miesiącach od rozpoczęcia budowy hali, a całkowity proces relokacji wszystkich 45 linii produkcyjnych z Kolding do Grodziska Mazowieckiego zakończył się w pierwszym kwartale tego roku. Nad przeniesieniem produkcji do nowej fabryki Danfoss w Grodzisku czuwało 16 zespołów projektowych – 12 odpowiedzialnych za 45 linii produkcyjnych i 4 dodatkowe, zajmujące się przeniesieniem magazynu, laboratorium i funkcji utrzymania ruchu.

Nowe linie produkcyjne cechuje wysoki poziom automatyzacji z jedno i dwuramiennymi robotami do montażu małych części. Zapewnia to firmie Danfoss konkurencyjność i powtarzalność produkcji seryjnej, a tym samym gwarantuje wysoką jakość dostarczanych produktów. Na przykład, sama produkcja cewek do sterowania zaworami elektromagnetycznymi różnego typu wynosi ok. 50 tys. sztuk tygodniowo.

W nowej fabryce Danfoss produkowana jest szeroka gama rozwiązań dla chłodnictwa komercyjnego i przemysłowego, w tym:

  • Zawory do przemysłowych instalacji chłodniczych, które zapewniają poprawne i energooszczędne działanie instalacji np. w mleczarniach, zakładach mięsnych, browarach, fabrykach lodów.
  • Zawory do chłodnictwa komercyjnego, które znajdują zastosowanie w komorach chłodniczych, w instalacjach w sklepach. W tej grupie znajdują się elektroniczne zawory rozprężne, które zapewniają maksymalną efektywność energetyczną instalacji np. w supermarketach.
  • Zawory elektromagnetyczne przeznaczone do różnych zastosowań w instalacjach wody bieżącej, m.in. jako elementy systemów przeciwzalaniowych czy jako zawory ograniczające zbędne straty wody w budynkach.

Na potrzeby produkcji w nowej fabryce zatrudniono ponad 350 pracowników. Dodatkowo wzmocniono działy wsparcia oraz globalne funkcje. Dzięki tym inwestycjom, liczba nowo zatrudnionych pracowników w Grodzisku Mazowieckim wzrosła do blisko 400 osób, a zespół Danfoss w Polsce wynosi obecnie ponad 1600 pracowników. Wraz z transferem produkcji został dokonany także transfer odpowiedzialności projektowej za produkty. Transfer daje możliwość długoterminowego wpływu na kształt produktów i ich funkcji.

Dział Research & Development jest także w trakcie poszerzania swoich możliwości o wysoko specjalistyczne laboratorium na potrzeby rozwoju produktu, drukowania 3D (Additive Manufacturing) oraz symulacji numerycznych FEA (Digital Testing). Plany te są częścią strategii Danfoss dotyczącą rozwoju pracowników oraz poszerzania kompetencji w kierunku projektowania i optymalizacji produktów.

Cieszę się, że z sukcesem udało nam się zakończyć tę ważną inwestycję. Budowa fabryki i jednoczesna relokacja produkcji w tak krótkim czasie to spore wyzwanie, zwłaszcza w czasach zdominowanych przez pandemię. Nie byłoby to możliwe bez bardzo dobrej kooperacji pomiędzy Danfoss a Panattoni i generalnym wykonawcą, firmą Dekpol. To również sukces wszystkich zespołów projektowych. Kluczową rolę w procesie relokacji odegrały także inteligentne narzędzia wykorzystujące rozszerzoną i wirtualną rzeczywistość. Dzięki nim mogliśmy m.in. tworzyć modele hali produkcyjnej czy wirtualne spacery pozostając w Polsce” – powiedział Adam Jędrzejczak, prezes Danfoss Poland.

Nowa hala produkcyjna jest jednym z najnowocześniejszych parków technologicznych, a dzięki energooszczędnym rozwiązaniom opartym na produktach Danfoss jest niemal zeroemisyjna. W celu ograniczenia strat ciepła budynek został zaprojektowany z zachowaniem parametrów przewyższających wymagania standardu energetycznego WT2021. To kolejna inwestycja Danfoss, która realizuje ambitne cele firmy – neutralność klimatyczną do 2030 roku.