Dane GUS o produkcji w sierpniu

Dane GUS o produkcji w sierpniu

24/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2012 była 0,8 procent niższa niż w lipcu tego roku, ale o 0,5 procent wyższa w porównaniu do analogicznego okresu 2011 roku. W porównaniu do lipca 2011 roku produkcja sprzedana przemysłu była wyższa w 19 spośród 34 działów przemysłu. Największy wzrost odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 10,6 procent) oraz maszyn i urządzeń, (o 6,8 procent). Najgorsze wyniki zanotowano w wytwarzaniu i przetwarzaniu koksu, a także produktów rafinacji ropy naftowej (spadek o 12,3 procent).

Według analityków Ministerstwa gospodarki, we wrześniu 2012 roku tempo produkcji sprzedanej przemysłu będzie niższe o 2 procent niż przed rokiem, głównie na skutek mniejszej liczby dni roboczych.