Creotech zbuduje konstelację trzech satelitów na potrzeby polskiej armii

|
Źródło informacji: Creotech Instruments

Creotech Instruments rozpoczął we współpracy z Wojskową Akademią Techniczną budowę konstelacji trzech satelitów. Współpraca prowadzona jest w ramach projektu PIAST, będącego elementem planu opracowania narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby polskiej armii. Będzie to pierwsze komercyjne wdrożenie platformy satelitarnej HyperSat opracowanej przez spółkę.

PIAST (ang. Polish ImAging SaTellites) jest projektem prowadzonym w ramach programu Szafir, którego zadaniem jest jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału współpracy jednostek naukowych oraz prywatnych przedsiębiorców w zakresie rozwoju nowoczesnych oraz innowacyjnych, kluczowych dla bezpieczeństwa i obronności państwa rozwiązań. Szczególny nacisk położony został na rozwiązania służące wypełnieniu określonych luk technologicznych.

Finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) projekt realizowany jest przez konsorcjum firm oraz instytucji badawczych (Creotech Instruments S.A., Centrum Badań Kosmicznych PAN, Scanway Sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, PCO S.A. (spółka Polskiej Grupy Zbrojeniowej)) pod przewodnictwem Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).

Dzięki tej synergii opracowany zostanie kompletny satelitarny system rozpoznania obrazowego, składający się z satelitów, segmentu naziemnego do kontroli i pozyskiwania danych oraz segmentu przetwarzania danych. W trakcie realizacji tego projektu zostanie rozwinięty szereg technologii, które umożliwią budowę znacznie większych konstelacji satelitarnych. Jednocześnie opracowanie krytycznych podsystemów w Polsce pozwoli zachować pełną kontrolę nad procesem pozyskiwania zobrazowań.

– W ramach projektu PIAST zbudujemy oraz dostarczymy trzy platformy satelitarne w pełni oparte o nasz autorski standard HyperSat. Naszym zadaniem będzie także integracja działania satelitów z teleskopami optycznymi oraz napędem opracowanym specjalnie na potrzeby tego przedsięwzięcia. Będzie to pierwsza komercjalizacja naszej platformy i to od razu w formie konstelacji. Jesteśmy dumni, że Creotech Instruments jest częścią tak prestiżowego projektu, którego odbiorcą końcowym będzie Ministerstwo Obrony Narodowej RP. Powodzenie tej inicjatywy wzmocni naszą pozycję i umożliwi dalszą ekspansję na światowym rynku kosmicznym – mówi dr hab. Grzegorz Brona, prezes zarządu Creotech Instruments S.A.

Wartość całego projektu PIAST przekracza 70 mln PLN, zaś część realizowana przez Creotech Instruments to około 40%. Realizacja projektu potrwa ok. 48 miesięcy. Satelity – każdy o masie ok. 10 kg – umieszczone zostaną w przestrzeni kosmicznej w 2024 roku i będą pierwszymi polskimi satelitami, których końcowym odbiorcą będzie wojsko.

Fot. Creotech Instruments

Fot. Creotech Instruments