Ciekawa konferencja RAFAKO S.A. i Politechniki Śląskiej

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje raciborska spółka: „Nowoczesne technologie dla nowych i modernizowanych bloków energetycznych” – pod takim hasłem, w dniach 16-17 marca br. w miejscowości Słok koło Bełchatowa, odbyła się konferencja naukowo-techniczna, organizowana przez RAFAKO S.A. wspólnie z Politechniką Śląską. Organizowana co roku konferencja dotyczy technicznych aspektów funkcjonowania urządzeń i instalacji energetycznych, obiektów zarówno już eksploatowanych, jak i dopiero projektowanych. Za każdym razem poruszane są inne kwestie, prezentowane i omawiane przez ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie, przedstawicieli firm oraz naukowców. Tym razem były to nowoczesne technologie pozyskiwania energii na przykładzie inwestycji już zrealizowanych przez RAFAKO lub też będących w fazie badań i wyzwań, jakie za tym stoją.

Dużo uwagi poświęconej zostało technologiom węglowym i sposobom na modernizację, a tym samym przedłużeniu żywotności obiektów bazujących na węglu jako paliwie. Szczegółowo omówione zostały metody i instalacje oczyszczania spalin m.in. z tlenków azotu, siarki, czy pyłów. Osobne zagadnienie stanowiły efekty realizacji projektów badawczo-rozwojowych, realizowanych przy współpracy z ośrodkami naukowymi. – Konferencja w dużej mierze poświęcona jest temu, co możemy zrobić, by zrewitalizować polską energetykę konwencjonalną, ale też pokazujemy tu nowe rozwiązania, takie jak np. wyspa poligeneracyjna, która jest jednym z naszych nowych kierunków działań. W zakresie badań i rozwoju chcemy skupić się na takich obszarach, których efektem będzie pozyskanie przez RAFAKO zupełnie nowych komercyjnych rozwiązań technologicznych, dopasowanych do tego, jak zmienia się polska i europejska energetyka – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, Prezes Zarządu RAFAKO S.A. – RAFAKO zawsze było, jest i będzie innowacyjne. Ofertę staramy się dostosować do rynku polskiego, jednak nasze rozwiązania, szczególnie w zakresie ochrony środowiska spotykają się z dużym zainteresowaniem na rynkach zagranicznych – dodała prezes.

nowoczesne-technologie-w-energetyce

– Przepisy dotyczące norm emisji spalin stają się coraz bardziej restrykcyjne. To narzuca konieczność modernizacji obiektów, które nie spełniają tych norm. RAFAKO posiada nowoczesne rozwiązania w zakresie ochrony środowiska. Są one w stanie zapewnić odpowiednie parametry, zgodne z europejskimi wymogami nawet dla starszych obiektów, a tym samym wydłużyć ich eksploatację – powiedział Krzysztof Burek, Wiceprezes i Dyrektor ds. Obiektów Kotłowych RAFAKO S.A., wskazując na dylematy, przed jakimi stoi polska energetyka. – Z jednej strony jest to konieczność budowania nowych obiektów, ale są to inwestycje bardzo drogie. Jednocześnie w Polsce mamy dużą grupę starych bloków, stanowiącą podstawę polskiej energetyki, o mocy 200 MW, które wymagają modernizacji. RAFAKO bardzo mocno promuje rozwiązania właśnie w tym zakresie. Także o tym była mowa podczas tej konferencji. Chodzi na przykład o koncepcję tzw. duo-bloków, dzięki której obecnie funkcjonujące bloki 200 MW, zyskałyby „drugą młodość”. Dzięki proponowanym przez RAFAKO rozwiązaniom udałoby się podnieść w nich sprawność i poprawić elastyczność tak, jak to jest obecnie oczekiwane przez rynek. Oczywiście również zostałyby zabezpieczone wszelkie wymagania dotyczące ochrony środowiska zgodnie z wchodzącymi niebawem w życie restrykcyjnymi przepisami BAT w tym zakresie – dodał wiceprezes K. Burek.

Jest to bardzo potrzebna i oczekiwana przez branżę energetyczną konferencja. Widzimy to po liczbie przedstawicieli firm oraz uczelni technicznych, które co roku w niej uczestniczą. Dzięki niej mamy okazję pokazania się w programach badawczo-rozwojowych, realizowanych wspólnie z ośrodkami naukowymi. Korzyści z takiej współpracy są obopólne, zarówno dla nauki, jak i przemysłu – powiedział Tomasz Tomczak, Wiceprezes i Dyrektor ds. Instalacji Ochrony Środowiska RAFAKO S.A. Dzięki uczestnictwu RAFAKO w tego typu programach, o których była mowa podczas konferencji, firma zyskuje przewagę rynkową, oferując innowacyjne produkty i usługi. – Chodzi m.in. o nowoczesną technologię, zastosowanie materiałów w przemyśle energetycznym, optymalizację produkcji – dodał wiceprezes T. Tomczak

W konferencji uczestniczyło blisko 160 osób. Środowisko naukowe reprezentowane było przez przedstawicieli Politechniki Śląskiej (współorganizatora konferencji), a także Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach, którzy także omówili wyniki swych badań. Przedstawiciele RAFAKO zaprezentowali 9 referatów. Pierwszy z nich dotyczył sztandarowego obiektu realizowanego przez RAFAKO, czyli bloku 910 MW w Jaworznie (H. Sołdoń). Kolejne dotyczyły instalacji odazotowania spalin na przykładzie Zakładów Azotowych Kędzierzyn (T. Skoczowski, S. Pytlik), kotła na parametry nadkrytyczne dla duo-bloków klasy 500 MW (W. Zabłocki), wyzwań dla instalacji odazotowania spalin w świetle zmieniających się regulacji środowiskowych (I. Śpiewak, H. Kordyaczny), wyspy poligeneracyjnej jako odpowiedzi na lokalną gospodarkę odpadami (R. Demel, W. Rożnowski), optymalnej konfiguracji IOS dla instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych (J. Mirosław, P. Halfar, T. Wypiór). Jerzy Mazurek zaprezentował dwa zagadnienia na temat wzajemnego oddziaływania instalacji odazotowania, odpylania i odsiarczania dla przykładowych różnych konfiguracji poszczególnych stopni oczyszczania spalin oraz systemu oczyszczania spalin i odzysku ciepła dla kotłów opalanych biomasą w Wilnie. Prof. Maria Jędrusik z PWr przedstawiła referat przygotowany wspólnie z przedstawicielami RAFAKO, dotyczący zwiększenia wychwytu rtęci przez jej utlenianie oraz zapobieganie jej reemisji w instalacjach mokrego odsiarczania spalin (A. Świerczok – PWr oraz reprezentujące RAFAKO M. Kobylańska-Pawlisz i M. Kania). Swoje możliwości prezentowali także przedstawiciele firm związanych z branżą energetyczną, którzy uczestniczyli w konferencji.