CIECH zmienił nazwę na Qemetica

|
Źródło informacji: Qemetica

Wraz z początkiem czerwca chemiczna grupa CIECH zmieniła nazwę na Qemetica. Zmianie uległy również nazwy podmiotów w m.in. Hiszpanii, Niemczech i Rumunii, gdzie Qemetica ma swoje spółki i zakłady produkcyjne. Stosowny zapis dotyczący zmiany znalazł się w Krajowym Rejestrze Sądowym i jego zagranicznych odpowiednikach.  Zmiana nazwy spółek chemicznej Grupy to kolejny krok w transformacji chemicznej grupy po tym, jak 10 lat temu strategicznym inwestorem został holding inwestycyjny Kulczyk Investments, a także bezpośrednie następstwo objęcia przez Kulczyk Investments pełnej kontroli nad Grupą i zakończenia notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w marcu tego roku. Zmiana nazwy to część nowej strategii na lata 2024-2029.

Zarejestrowanie nowej nazwy w odpowiednich organach kończy formalny proces rebrandingu CIECH. Zmianie uległa nazwa poszczególnych spółek, jednak ich formy prawne, numery NIP, KRS, REGON czy konta bankowe pozostały bez zmian. Zmiana była poprzedzona kampanią informacyjną skierowaną do partnerów biznesowych oraz szerokiego grona odbiorców.

Czytaj więcej: Spalanie tworzyw sztucznych zawierających środki uniepalniające – badanie CIOP-PIB

Nowa nazwa to kontynuacja transformacji prowadzonej przez właściciela chemicznej grupy przez ostatnie 10 lat. W tym czasie struktura Grupy została uporządkowana, a procesy produkcyjne i biznesowe usprawnione. Zrealizowano również największy w historii plan inwestycji (obejmujący m.in. budowę warzelni soli w Niemczech za ok. 700 mln zł), wdrożono także ambitne plany związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym długofalowy projekt transformacji energetycznej najbardziej energochłonnego biznesu, czyli produkcji sody.

Nowa strategia na lata 2024-2029 zakłada m.in. kontynuację transformacji energetycznej i rezygnację z użycia węgla w procesach produkcji energii do roku 2033, położenie większego nacisku na własne innowacje (10 nowych patentów do roku 2026) czy aktywność na rynku start-upów. Jednocześnie w strategii uwzględniono systematyczny wzrost wyników finansowych, a silna pozycja bilansowa ma umożliwiać dalszy rozwój, zarówno organiczny, jak również poprzez akwizycje.

Lista nowych nazw wybranych spółek, obowiązujących od początku czerwca, znajduje się poniżej.

CIECH Qemetica

qemetica