Chemical Advisory usprawni odladzanie infrastruktury kolejowej

Autor:
|

Jak informuje spółka: „Chemical Advisory Sp. z o.o. realizuje projekt nr POIR.01.02.00-00-0004/16 pn. „Innowacyjne środki do odladzania i zabezpieczania przed oblodzeniem infrastruktury kolejowej”, który uzyskał w 2016 roku dofinansowanie w ramach Programu Sektorowego „INNOCHEM”, Działania 1.2. „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020” oraz jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 10 444 593,60 zł. Projekt spółki uzyskał dofinansowanie wysokości 7,671 mln zł, przy czym na badania przemysłowe kwotę 5 620 465,92 zł oraz 2 051 406,72 zł na prace rozwojowe.
fotosearch_k6641981

Prace B+R ukierunkowane są na uzyskanie dwóch innowacyjnych produktów dla branży kolejowej, opartych na niestosowanych obecnie mieszaninach substancji chemicznych, których połączenie skutkować będzie lepszymi, innowacyjnymi cechami funkcjonalnymi niż płyny konkurencji. Jednym z podstawowych celów jest wykorzystanie gliceryny, będącej produktem ubocznym w procesie wytwarzania biopaliw.

Chemical Advisory Sp. z o.o. podkreśla, iż podstawowym zadaniem jest uzyskanie nowych cech, parametrów i funkcjonalności poprzez właściwe dobranie (receptura) i opracowanie unikalnego sposobu połączenia (technologia) proekologicznych substancji chemicznych dla uzyskania innowacyjnych produktów. Należą do nich płyn do odladzania taboru kolejowego – P1 oraz płyn do zabezpieczania przed oblodzeniem składów kolejowych – P2. Cele szczegółowe podjętego projektu to przeprowadzenie badań w kierunku przygotowania optymalnych receptur; opracowanie składu pakietu inhibitorów i dobór dodatków; opracowanie otrzymywania receptur płynów w skali laboratoryjnej i ¼ technicznej, a także potwierdzenie parametrów procesu w skali produkcyjnej.

Obecnie dostępne w branży produkty są najczęściej przełożeniem płynów stosowanych w lotnictwie i nie są dostosowane do bezpiecznego (brak zabezpieczeń przed korozją) stosowania na infrastrukturze kolejowej. Innowacyjność nowych rozwiązań wynika z unikalnego składu surowców, odpowiadającego specyfice branży oraz wykorzystania substancji chemicznych zarejestrowanych w programie REACH.

Opracowywane przez Chemical Advisory produkty posiadają zespół innowacyjnych cech, do których należy odporność na spływanie wraz z wodą, długi czas działania preparatu, niższa cena (obecne produkty są nawet kilkukrotnie droższe),wysoka ochrona przed korozją elementów, na które nakładany jest płyn, prośrodowiskowy charakter – niskie obciążenie dla środowiska, i co bardzo ważne, duża podatność na biodegradację.

Projekt zakłada przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie od 01.09.2016 roku do 28.02.2018 roku.