Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci w URE

Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci w URE

08/02/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Urząd Regulacji Energetyki, w ramach modernizacji polskiego systemu elektroenergetycznego, w tym przede wszystkim wdrożenia inteligentnych sieci, wyodrębnił z dotychczasowych struktur działania Urzędu Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci. Jednym z głównych zadań nowej komórki organizacyjnej, będzie wprowadzenie multiusług na rynek energii elektrycznej, a także rozwój sektora nowoczesnych technologii i poprawa konkurencyjności tego rynku.

Powstanie Centrum Koordynacji i Rozwoju Inteligentnych Sieci nie jest jedyną zmianą organizacyjną w strukturach URE. Urząd wyodrębnił także Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła Departament Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych, a także Departament Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich oraz Departament Systemów Wsparcia.