Budowa szybu GG-1 w KGHM Polska Miedź weszła w nowy etap
Fot. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA

Budowa szybu GG-1 w KGHM Polska Miedź weszła w nowy etap

17/02/2016

Zamontowanie ostatniego pierścienia tubingowego w szybie na początku lutego oraz zabudowanie nowoczesnego systemu odwadniania umożliwiły kolejną fazę inwestycji w Kwielicach – dalsze głębienie GG-1, tym razem w obudowie betonowej.

Do zabudowy pierwszego odcinka GG-1 pracownicy PeBeKa użyli 466 żeliwnych pierścieni tubingowych. Zabezpieczają one szyb od głębokości 9,9 metra do poziomu 710,3 metra. To najbardziej narażony na zalanie obszar szybu przechodzący przez zawodnione trzeciorzędowe piaski i zawodnione warstwy piaskowca. – Kolejne segmenty pierścieni były skręcane najpierw ze sobą na połączeniach pionowych, a później na połączeniu poziomym przymocowywane były do poprzedniego pierścienia – mówi Tadeusz Rutkowski, nadsztygar górniczy KRG Szyby – Ostatecznie pomiędzy elementami nie pozostają nawet milimetrowe prześwity.

Ostatni pierścień tubingowy zamontowano na początku lutego br. Przez kolejne miesiące szyb będzie się powoli rozmrażał, a pomiędzy pierścieniami tubingowymi mogą pojawiać się wycieki wody, które będą uszczelniane przy pomocy cementu i środków chemicznych. Aby kompleksowo chronić GG-1 przed wodą, w szybie zamontowano nowoczesny system odwadniania. Było to duże wyzwanie dla załogi PeBeKa, ponieważ ostatni raz tego typu rozwiązanie realizowane było w szybie SG-2 ponad dwadzieścia lat temu. Instalację zaprojektowano tak, aby wyprowadzała wodę na powierzchnię, ponieważ pod szybem brak jest wyrobisk, do których można byłoby odprowadzać wodę. Aby zrealizować to przedsięwzięcie, zabudowano w szybie cztery konstrukcje stalowe pomostów ze zbiornikami i pompami, 600 wsporników kablowych, 1600 uchwytów kablowych, ponad 4 kilometry kabli zasilających i 3,5 kilometra kabli sterowniczych. Zamontowano także armaturę dodatkową w postaci m.in. zaworów i klap zwrotnych czujników. Wraz z postępem prac przy dalszym głębieniu szybu GG-1 w obudowie betonowej dobudowywane będą dalsze elementy systemu odwadniania, aż do planowanej głębokości szybu – 1340 metrów.

Zabudowanie ostatniego pierścienia tubingowego na głębokości 710 metrów oraz zamontowanie instalacji odwadniającej to ważne wydarzenie – mówi Jacek Kulicki, prezes Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A. – Oznacza, że wydrążyliśmy ponad połowę planowanej głębokości GG-1 i odpowiednio zabezpieczyliśmy szyb przed wodą. Rozpoczynamy teraz kolejny etap inwestycji. Wyszliśmy już z warstwy mrożenia i dalsze głębienie odbywać się będzie z wykorzystaniem technologii obudowy betonowej. Najbardziej cieszy nas jednak fakt, że drążenie GG-1 przebiega zgodnie z planem.

Fot. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA

Fot. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa SA

Szyb GG-1, którego budowa ruszyła latem 2010 roku, zlokalizowany jest w powiecie polkowickim, w gminie Grębocice, w odległości około pół kilometra na północny zachód od centrum Kwielic. Samo głębienie rozpoczęto w grudniu 2013 roku. To trzydziesty pierwszy szyb w Zagłębiu Miedziowym i strategiczna inwestycja KGHM Polska Miedź, która umożliwi dostęp do głęboko położonych pokładów rud miedzi. Złoża te występują w strefie poniżej poziomu 1200 metrów, na północ od obecnie eksploatowanych pokładów w obrębie obszarów górniczych Sieroszowice I oraz Rudna I i II. Dostęp do tych zasobów zabezpieczy ciągłość wydobycia rud miedzi na wiele lat. Dwa podstawowe parametry szybu GG-1 to głębokość – około 1 340 metrów oraz średnica w świetle obudowy, która wynosi 7,5 metra. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń PeBeKa jest generalnym wykonawcą całej inwestycji.