STRABAG wybuduje 28 obiektów dla nowej linii do wypalania klinkieru w cementowni Lafarge w Małogoszczy

|
Źródło informacji: STRABAG

STRABAG podpisał umowę na realizację projektu budowalnego, którego celem będzie instalacja nowej linii technologicznej wraz z nowoczesnym piecem do wypału klinkieru cementowego o wydajności do 4000 t/dobę.

Nowoczesny piec zastąpi trzy obecnie eksploatowane. W ramach inwestycji powstanie również nowa instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie paliw ze źródeł odnawialnych np. Biomasy. Dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej zużycie energii zmniejszy się o jedną trzecią. Całościowo modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 o ok. 20%. Po modernizacji będzie to jedna z najnowocześniejszych cementowni w Europie, która dzięki zaawansowanym technologiom umożliwi produkcję nowych zielonych cementów przy dużym udziale materiałów z recyklingu – mówi Stanisław Sobczyk, wiceprezes zarządu Lafarge w Polsce oraz dyrektor odpowiedzialny za produkcję cementu.

Kluczowymi elementami składowymi nowej linii technologicznej będą:

  • pionowy młyn surowca, w którym następuje zmielenie surowca pochodzącego z kopalni kruszyw na mączkę surowcową,
  • 120 metrów wysokości budynek z wymiennikiem ciepła w którym surowiec do produkcji klinkieru jest suszony i wstępnie podgrzewany,
  • piec obrotowy – w postaci poziomego cylindra o długości 60 metrów, w którym w temperaturze ok 1450 °C następuje przemiana chemiczna surowca w minerały klinkierowe.

Zakres robót obejmuje budowę 28 obiektów wchodzących w skład linii technologicznej w zakresie fundamentów pośrednich i bezpośrednich, zabezpieczenia wykopów, konstrukcji żelbetowej, tuneli dla przenośników.

Powstaną budynki o konstrukcji żelbetowej, stalowej lub mieszanej stalowo – żelbetowej, posadowione na płytach lub stopach i ławach żelbetowych. Dachy budynków, w zależności od przeznaczenia obiektu, kryte będą: blachą, membraną, płytami betonowymi wysypanymi kruszywem żwirowym. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne żelbetowe lub murowane gr. 25 cm.

To złożona i trudna technicznie inwestycja związana z wykonaniem obiektów o głębokim fundamentowaniu, kolejna którą Dyrekcja Budownictwa Ogólnego STRABAG realizuje w obszarze ciężkiego przemysłu. Co więcej firma Lafarge jest dostawcą betonu dla wielu naszych budów prowadzonych w kraju oraz cementu do naszych wytwórni. Jestem przekonany, że nasze wieloletnie doświadczenie i wiedzę ekspercką w pełni wykorzystamy do realizacji tego projektu – dodał Dariusz Kolasa, dyrektor Budownictwa Ogólnego STRABAG. Ukończenie prac zaplanowane jest na grudzień 2022 roku.