Budostal-8 akcjonariuszem Kopalni Piasku Kotlarnia

Budostal-8 akcjonariuszem Kopalni Piasku Kotlarnia

29/01/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Po zamknięciu aukcji ustnej, Ministerstwo Skarbu Państwa podpisało umowę zbycia 25 procent akcji Kopalni Piasku Kotlarnia SA. Nabywcą zostało krakowskie Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „Budostal-8” SA. MSP sprzedało, kończąc proces prywatyzacji Kopalni, 577.500 akcji, o wartości 10,01 zł każda (wartość nominalna akcji wynosiła 2,05 zł). W sumie transakcja sprzedaży opiewa na kwotę 5.780.775,00 zł.

Kopalnia Piasku Kotlarnia, specjalizuje się w produkcji kruszyw mineralnych, transporcie kolejowym, a także gospodarczym wykorzystaniem odpadów. Buodstal-8 znany jest na rynku m.in. z wykonywania robót drogowych, robót ziemnych i makroniwelacyjnych, robót wodociągowych i kanalizacyjnych, robót rekultywacyjnych i odkrywkowych złóż, a także robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.