Budimex: najlepszy rok w historii

Budimex: najlepszy rok w historii

12/02/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Grupa Budimex w 2014 roku odnotowała duży wzrost we wszystkich głównych obszarach działalności: sprzedaży, wyniku operacyjnym, pozycji gotówkowej, kontraktacji, portfela zamówień, a także przedsprzedaży mieszkań. Pod względem ilości podpisanych zamówień kontraktacja osiągnęła poziom 6,3 miliarda złotych – niemal dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Wartość portfela zamówień na koniec roku wyniosła 6,1 mld zł – wzrost o 41%.

Poziom sprzedaży ukształtował się na poziomie 4,95 mld zł – o 600 mln zł więcej niż w 2013 roku. Wpływ na ten wynik miały w pierwszej kolejności dobre warunki atmosferyczne, a także harmonogram prac kontraktowych, zakładający ich finalizację na kluczowych kontraktach drogowych. Jednocześnie zysk operacyjny Grupy wypracowany w roku 2014 wzrósł o 46,1%. Nie dziwi więc fakt, że w roku 2014 Grupa Budimex poprawiła wyniki oraz rentowność na wszystkich poziomach działalności w porównaniu do wyników z 2013 roku. w związku z tym Budimex planuje dalszą ekspansję rynkową. – W roku 2015 chcemy również przygotować zaplecze kapitałowo-ludzkie do spodziewanej kumulacji prac w latach 2016-2018. Planujemy znacznie zwiększyć wydatki inwestycyjne, ale przede wszystkim skoncentrować się na zatrudnieniu najlepszych specjalistów w branży, dla których mamy około 800 miejsc pracy – mówi Dariusz Blocher prezes Zarządu Budimex SA.