LafargeHolcim zainwestuje ponad 100 mln euro w modernizację Cementowni Małogoszcz

|
Kategoria: Wiadomości z kraju

LafargeHolcim zainwestuje ponad 100 mln euro w unowocześnienie i przebudowę Cementowni Małogoszcz. Modernizacja umożliwi wzrost efektywności technicznej zakładu i minimalizację wpływu na środowisko poprzez redukcję emisji CO2 o ok. 20% rocznie i ograniczenie zużycia energii o ⅓.

Część inwestycji realizowana będzie przy współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku, a zakończenie planowane jest na 2023 rok.

Inwestycja jest jedną z największych w sektorze cementowym w Europie Środkowo-Wschodniej. Łączy ona znaczący wymiar ekonomiczny z realizacją celów środowiskowych. LafargeHolcim jako pierwszy globalny producent materiałów budowlanych i pierwsza firma w sektorze cementowym podjęła ambitne wyzwanie redukcji emisji CO2 podpisując deklarację Net-Zero Pledge.

Do 2030 roku cała grupa zredukuje emisję o 20% w porównaniu z rokiem 2018. W Polsce ambicją Lafarge jest osiągnięcie 55% poziomu redukcji, w porównaniu do 1990 roku. Po zakończeniu prac będzie to jedna z najnowocześniejszych cementowni w Europie.

Obniżenie emisyjności będzie możliwe dzięki budowie jednego, nowoczesnego pieca obrotowego do wypału klinkieru o wydajności ok. 4 tys. ton na dobę. Powstanie również nowa, efektywniejsza instalacja paliw alternatywnych, która umożliwi większe zastosowanie biomasy, czyli odnawialnych źródeł energii pochodzących z przemysłu meblarskiego czy papierniczego.

Pozwoli to zminimalizować udział paliw kopalnych w produkcji i będzie stanowić istotny element gospodarki obiegu zamkniętego rozwiązując problem odpadów. Poprawi się również efektywność energetyczna zakładu. Zużycie energii zmniejszy się o ⅓ dzięki mniej energochłonnym urządzeniom i produkcji energii własnej. Obniży się również emisja wtórna pyłów poprzez przebudowę magazynów surowców oraz terminali rozładunkowych. Modernizacja nie zatrzyma produkcji w zakładzie, a klienci będą obsługiwani w normalnym, dotychczasowym trybie.

cementownia-malogoszcz

W tym roku Krakowski Park Technologiczny wydał 16 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali nakłady inwestycyjne w wysokości 650 milionów złotych oraz utworzenie 448 miejsc pracy. Wśród firm przeważają firmy polskie (14) oraz mali i średni przedsiębiorcy (13). Co ciekawe połowa z wydanych decyzji to reinwestycje. Inwestycja firmy Lafarge to największa jednostkowa decyzja o wsparciu wydana w historii Krakowskiego Parku Technologicznego, to także jeden z największych projektów wspartych w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w kraju.

Branża cementowa w Polsce tworzy bezpośrednio prawie 4 tysiące miejsc pracy, a pośrednio to niemal 30 tys[1]. Jedno euro zainwestowane w sektorze cementowym generuje 2,8 euro wartości dodanej w gospodarce UE m.in. w transport, telekomunikację, handel, recykling, energię elektryczna czy gaz[2]. Działalność Lafarge stanowi istotną część dochodów lokalnych samorządów osiągając poziom ok. 10 mln PLN rocznie z tytułu podatków i opłat.

[1] Źródło: Raport: “Wpływ branży cementowej na gospodarkę Polski” autorstwa firmy EY 2020
[2] Dane Stowarzyszenia Producentów Cementu