Biprocemwap zakończył prace w płockim Orlenie przy instalacji rozładunku i magazynowania mączki kamienia wapiennego

Kategoria: Wiadomości z kraju

Instalacja wybudowana w formule „pod klucz” przez firmę Biprocemwap SA z Krakowa jest częścią nowo powstałej Instalacji Odsiarczania Spalin ośmiu kotłów w Elektrociepłowni Orlen. Prace rozpoczęły się w 2013 r.

Biprocemwap SA zrealizował inwestycję jako podwykonawca firmy ORLEN Projekt SA Główne elementy instalacji wykonane przez krakowskie Biuro Projektów to silosy żelbetowe, budynek sprężarkowi, system transportu pneumatycznego i pomieszczenie ruchu elektrycznego.

Mączka wapienna dostarczana cysternami wagonowymi i samochodowymi jest rozładowywana i transportowana do dwóch silosów magazynowych o pojemności 2300 m3. Następnie surowiec, w wymaganej ilości, dozowany jest do dwóch zbiorników o pojemności 70 m3, w których następuje przygotowanie wapiennej zawiesiny wodnej, podawanej w dalszej kolejności do absorbera.

Do głównych zadań Biprocemwap SA należało opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i powykonawczego w branży mechanicznej, budowlanej i elektrycznej. W ramach realizacji przedsięwzięcia krakowska firma koordynowała pracę własnych podwykonawców, realizację dostaw maszyn i urządzeń, a także przeprowadziła rozruch instalacji oraz próby gwarancyjne i szkolenie personelu inwestora.

Firma Biprocemwap SA powstała w 1949 roku. Od początku swojego istnienia jest związana z projektowaniem obiektów przemysłu materiałów wiążących. Po prywatyzacji w 1992 roku Biuro Projektów rozszerzyło swoją działalność o usługi świadczone dla energetyki i budownictwa przemysłowego. W 2009r. firmę wyróżniono złotą odznaką „Zasłużony dla budownictwa”. Aktualne zatrudnienie wynosi 65 pracowników w tym 45 projektantów, firma świadczy zarówno usługi projektowe jak i realizuje inwestycje w formule „pod klucz”.