Biotechnologia potrzebuje funduszy

Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z badania Deloitte „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia”, 60% przedstawicieli firm z tego sektora gospodarki uważa, że głównym czynnikiem ryzyka dla działalności branży jest dostęp do finansowania, w tym do środków publicznych i funduszy unijnych. – Dostęp do kapitału był najczęściej wymienianym czynnikiem ryzyka rynkowego. Wskazało na niego 57,1% przedstawicieli spółek biotechnologicznych. Na drugim miejscu w tym kontekście wymieniano regulacje prawne, w tym te dotyczące przepisów podatkowych. O tym problemie wspomniało 14,6% respondentów – mówi Oliver Murphy, Partner, Lider ds. Sektora Farmaceutycznego i Opieki Zdrowotnej w Deloitte.

Deloitte w swoim raporcie stwierdza, że w ocenie 66,7% ankietowanych proces pozyskiwania finansowania w sektorze biotechnologii uznać należy za skomplikowany. Jednocześnie oczekiwania respondentów dotyczące finansowania kapitałowego koncentrują się na polskich i zagranicznych funduszach private equity i venture capital. Wskazuje na nie w sumie71,4% respondentów. Jak wskazuje w tym kontekście „Biotechnologia w Polsce. Branżowy punkt widzenia”, prawie jedna czwarta badanych wymienia plany wprowadzenia swojej spółki na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych lub do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect. Według 40% ankietowanych dostęp do finansowania publicznego, w tym pochodzącego ze środków unijnych, w sektorze biotechnologii jest umiarkowany. Jedynie 5% z nich ocenia dostęp jako łatwy.

Badanie Deloitte wskazuje także na kwestię sposobów komercjalizacji technologii, nad którymi pracują firmy z sektora biotechnologicznego. W tym kontekście zdaniem 38,1% respondentów najprostszym z nich jest umowa licencyjna z dużą firmą. Jednocześnie 33,3% badanych wybrało sprzedaż technologii lub produktu. Jak wynika z raportu Deloitte, ponad połowa respondentów, realizując projekty badawcze, współpracuje ze stronami trzecimi w ramach idei Open Innovation. Działające w Polsce firmy biotechnologiczne współpracują z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, ale aż 63,2% z nich uznaje te kontakty za umiarkowanie satysfakcjonujące, a 31,6% ocenia je negatywnie.

Zarządzanie Wiedzą – praktyka sukcesu