Barometr Manpower: duże firmy zwiększają zatrudnienie

Barometr Manpower: duże firmy zwiększają zatrudnienie

09/06/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z Barometru Manpower Perspektywy Zatrudnienia w trzecim kwartale tego roku oczekiwany jest wzrost poziomu zatrudnienia. Spośród 750 przebadanych w ramach badań na terenie Polski pracodawców, 13% przewiduje zwiększenie całkowitego zatrudnienia,
4% zamierza redukować etaty a 78% nie planuje zmian personalnych w najbliższym kwartale. Najlepsze perspektywy pod względem zatrudnienia widoczne są w branżach: Transport/Logistyka/Komunikacja, a także Handlu detalicznym i hurtowym. Jednocześnie najwięcej zatrudniać zamierzają duże firmy, liczące powyżej 250 pracowników. – Stopa bezrobocia w Polsce wciąż maleje, a obserwowana na rynku pracy sytuacja jest stabilna
i umiarkowanie optymistyczna. – Po przedwakacyjnym wzroście zapotrzebowania na pracowników możemy spodziewać się, że w III kwartale popyt na nich nieco zmaleje. Jest to jednak spowodowane sezonowością rynku pracy i nie powinno stanowić powodów do obaw. Nasz kraj jest wciąż jednym z najszybciej rozwijających się rynków, a potrzeba powiększania zespołów będzie się utrzymywać na stabilnym poziomie, dotycząc zarówno osób na stanowiskach specjalistycznych, jak i wykwalifikowanych pracowników fizycznych – mówi Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup.w Polsce.

Barometr Manpower Perspektywy Zatrudnienia w III kwartale 2015 roku w sześciu z 10 badanych sektorachprognoza netto zatrudnienia jest dodatnia. Najwyższą prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla Sektorów Transport/Logistyka/ Komunikacja, +14%, oraz Handel detaliczny i hurtowy, +11%. Wyraźny optymizm widać także
w Budownictwie i Produkcji przemysłowej, gdzie uzyskany wynik wynosi +8% dla obu. Na umiarkowanie pozytywny trend wskazują prognozy uzyskane dla branż Finanse/Ubezpieczenia/Nieruchomości/Usługi oraz Instytucje sektora publicznego, odpowiednio +6% i +3%. Ujemną prognozę netto zatrudnienia odnotowano dla trzech sektorów. Najniższy wynik uzyskano dla branż Energetyka/Gazownictwo/
Wodociągi, a także Kopalnie/Przemysł wydobywczy, odpowiednio -6% i -4%. Mało optymistyczne prognozy odnotowano też dla sektorów Restauracje i hotele oraz Rolnictwo/Leśnictwo/Rybołówstwo, odpowiednio -1% i 0%.