Awaria bloku energetycznego B11 w Kozienicach

|
Źródło informacji: ENEA

W Elektrowni Kozienice w czasie eksploatacji bloku B11 stwierdzona została usterka układu parowego, w związku z czym podjęto decyzję o ograniczeniu mocy. Dalszym krokiem będzie czasowe wyłączenie bloku. Pozwoli ono na dokładne zdefiniowanie przyczyny usterki, a następnie określenie sposobu jej usunięcia.

Wyłączenie nastąpi w nocy z 23 na 24 grudnia 2022 roku, czyli wraz z rozpoczęciem okresu świątecznego – jest to czas zmniejszonego zapotrzebowania na energię elektryczną. Przewidywany wstępnie termin wznowienia pracy bloku to już 8 stycznia 2023 roku.

W przeszłości w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku blok B11 zwykle nie pracował ze względu na brak zapotrzebowania energię elektryczną w tym okresie. Obecnie tj. w dniach 22-23 grudnia blok pracuje.

Termin odstawienia bloku jest uzgodniony i zaakceptowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

PSE zapewniają, że tymczasowa i krótkotrwała niedostępność bloku B11 w Elektrowni Kozienice nie będzie miała wpływu na funkcjonowanie systemu energetycznego, który pozostanie stabilny i zbilansowany.  Korzystne warunki pogodowe i istotnie zmniejszone zapotrzebowanie na energię w okresie świątecznym sprawia, że jest to czas na naprawy jednostek wytwórczych.

Fot. ENEA

Fot. ENEA