Odlewnia Kutno stawia na rozwiązania Przemysłu 4.0

|
Źródło informacji: Odlewnia Kutno

W ramach realizowanego w Odlewni Kutno projektu badawczo – rozwojowego „Opracowanie i uruchomienie technologii wytwarzania wysoko dokładnych odlewów żeliwnych dla sektora Automotive z wykorzystaniem metodyki Industry 4.0”, zakończony został etap budowy linii demonstracyjnej a jego ostatnim elementem był montaż i rozruch systemu odbioru odlewów z kraty wibracyjnej.

➡ Odbiór końcowy odbył się w pierwszej połowie tego roku i system został przekazany do eksploatacji. Całość prac w ramach realizacji projektu ma kosztować blisko 26,2 mln zł.
Rozwijana w Kutnie technologia jest odpowiedzią nie tylko na potrzeby branży motoryzacyjnej, lecz także m.in. producentów przekładni, armatury, hydrauliki, przemysłu wydobywczego oraz producentów pojazdów i maszyn specjalistycznych.

➡ Jest to rozwiązanie dedykowane i opracowane pod technologię stosowaną w Odlewni Kutno, pozwalające na „bezpieczny” i łagodny odbiór odlewów z kraty wstrząsowej minimalizujący powstawanie uszkodzeń mechanicznych odlewów, a więc wpływających na poziom braków a tym samym poprawę jakości.

– Dzięki wdrożonym rozwiązaniom i technologiom odbiór odlewów z kraty i transport do pojemników odkładczych odbywa się w sposób zautomatyzowany z minimalnym udziałem operatora, który inicjuje ruch manipulatora służącego do przenoszenia wybitych z formy i wstępnie oczyszczonych z masy formierskiej odlewów. System jest zintegrowany z funkcjonującą automatyczną linią formierską i przeszedł pozytywnie trwającą dwa miesiące fazę testów przewidzianych w harmonogramie projektu – podkreśla Rafał Durkiewicz, wiceprezes zarządu Odlewni Kutno.

Montaż systemu odbioru odlewów – w znacznej mierze eliminuje wysiłek energetyczny operatora, poprawia warunki pracy i co ważne wpływa na jakość odlewów. Pozwala też zminimalizować wady będące następstwem uszkodzeń mechanicznych. To z kolei zmniejsza i ogranicza konieczność ponownego topienia wybrakowanych produktów, co ma wpływ na zużycie energii i tym samym ochronę środowiska.

Finalnym etapem realizowanego projektu było uruchomienie pod koniec sierpnia zrobotyzowanego stanowiska do szlifowania i gratowanie odlewów.

Fot. Odlewnia Kutno

Fot. Odlewnia Kutno