Aukcja na akcje Elektromontażu-Poznań

Aukcja na akcje Elektromontażu-Poznań

03/09/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ministerstwo Skarbu Państwa prywatyzuje spółkę Elektromontaż-Poznań SA. Aukcja na zakup akcji tego przedsiębiorstwa odbędzie się 1 października o godz. 12.00. Ministerstwo planuje sprzedać jednemu nabywcy (może to być również konsorcjum) 2.252.500 akcji, o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Stanowią one 41,65 procent kapitału zakładowego spółki.

Elektromontaż-Poznań specjalizuje się w produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej. Prowadzi także działalność usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, produkcji systemów do sterowania procesami przemysłowymi. Firma wykonuje roboty ogólnobudowlane w zakresie obiektów liniowych, linii elektroenergetycznych, elektrotradycyjnych, telekomunikacyjnych i przesyłowych oraz instalacje elektryczne budynków i budowli.