ARP ogłosiła wezwanie do sprzedaży akcji Rafametu

|
Źródło informacji: Rafamet

ARP 11 października ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji RAFAMET SA. Wezwanie poprzedził komunikat spółki o ujawnieniu informacji poufnej dotyczącej zawarcia w dniu 12 lipca 2021 roku listu intencyjnego (Term Sheet) w sprawie nabycia przez Agencję Rozwoju Przemysłu SA akcji RAFAMET SA od Krzysztofa Jędrzejewskiego oraz firm Promack sp. z o.o. i Iskra sp. z o.o.

W poniedziałek strony te ostatecznie też uzgodniły warunki transakcji zbycia akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki. Zgodnie z zawartą umową Krzysztof Jędrzejewski oraz Iskra i Promack, kontrolujący łącznie niemal 33 % walorów spółki, sprzedadzą je ARP za kwotę około 18,4 mln zł.

Obecnie Agencja posiada 47,29 % akcji spółki z Kużni Raciborskiej. Jeśli wszyscy akcjonariusze odpowiedzą na to wezwanie, ARP będzie miała 100 % akcji Rafametu. Nawet jeśli wezwanie nie skończy się pełnym sukcesem, to i tak pozwoli przejąć pełną kontrolę nad firmą specjalizującą się w produkcji obrabiarek specjalnych do obróbki kolejowych zestawów kołowych.

Firma także jest dostawcą wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla przemysłu maszynowego, energetycznego, stoczniowego, hutniczego, lotniczego i zbrojeniowego.

Fot. Rafamet

Fot. Rafamet