Siemens podpisał z PSE kontrakt na wykonanie aktualizacji oprogramowania systemu SCADA/EMS

|
Źródło informacji: Siemens Polska

PSE skorzystają z systemu klasy SCADA/EMS wdrożonego do zadań w obszarze sterowania i monitoringu pracy systemu elektroenergetycznego Polski, a także planowania pracy sieci z uwzględnieniem warunków jej bezpieczeństwa.

Wartość kontraktu, uwzględniająca usługi utrzymania i okresowych aktualizacji to 82 mln zł a umowa będzie obowiązywać do 2030 r. Realizacja projektu zakłada aktualizację systemu w okresie 2 lat oraz 5 lat wsparcia serwisowego. W ramach wsparcia PSE uzyskały dostęp do cyklicznych aktualizacji oprogramowania Siemens.

Siemens Polska wykona na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych – jako podmiotu wykonującego obowiązki Operatora Systemu Przesyłowego zarządzającego pracą sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć (400/220/110kV), zamówienie obejmujące kompleksową aktualizację wszystkich modułów i aplikacji realizujących funkcje z obszaru SCADA (obserwacja w czasie rzeczywistym aktualnych warunków pracy sieci przesyłowej na podstawie otrzymywanych na bieżąco danych, w tym ze stacji elektroenergetycznych, elektrowni, wymiany z innymi operatorami, w tym partnerami zagranicznymi) oraz funkcje EMS (wykonywanie m.in. obliczeń rozpływowych oraz badanie kryterium bezpieczeństwa pracy sieci).

Zakres zamówienia obejmuje również pełną migrację funkcji i danych z obecnie wykorzystywanych systemów SCADA/EMS oraz ich uruchomienie na platformie sprzętowej PSE opartej na nowej architekturze i konfiguracji odpowiadającej aktualnym wymaganiom, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego.

– Aktualizacja oprogramowania systemu SCADA/EMS to nie pierwsze partnerstwo Siemens Polska z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi. Do tej pory oprócz systemu SCADA/EMS dostarczyliśmy PSE także stacyjne systemy sterowania i nadzoru, inne systemy informatyczne oraz rozwiązania dotyczące telezabezpieczeń. Zawarcie umowy stanowi kontynuację naszych długoletnich relacji z PSE – podkreśla Mariusz Kondraciuk, szef działu Smart Infrastructure w Siemens Polska.

Krajowy System Elektroenergetyczny obejmuje sieć powiązanych ze sobą urządzeń do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. To kluczowy element infrastruktury krytycznej w Polsce.

krajowa dyspozytornia mocy