Akcjonariat Obywatelski skierowany do spółek giełdowych

Akcjonariat Obywatelski skierowany do spółek giełdowych

21/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Instytut badawczy Keralla Research, przy merytorycznym wsparciu firmy Nobili Partners, przeprowadzi na zlecenie Ministerstwa Skarbu Państwa badania inwestorskich spółek publicznych i giełdowych.  W ich trakcie ankieterzy będą mieli za zadanie dotrzeć do ponad 900 spółek, których akcje lub obligacje notowane są na rynku podstawowym GPW, rynku Catalyst lub rynku NewConnect. Tak przekrojowe badania dotyczące komunikacji spółek z ich giełdowymi interesariuszami zostaną przeprowadzone w Polsce po raz pierwszy. Badanie będzie zrealizowane w ramach programu Akcjonariat Obywatelski, który po raz pierwszy kieruje swoje działania nie tylko do inwestorów indywidulanych, ale także do spółek.

Jak informuje MSP: badania będą podzielone na dwa etapy. W pierwszym z nich, badaniu ilościowym, ankieterzy zaproszą do wypełnienia ankiety internetowej albo przeprowadzą wywiady telefoniczne z przedstawicielami wszystkich spółek obecnych na polskim rynku kapitałowym, również spółek z siedzibą za granicą. W drugim etapie zostanie przeprowadzone badanie jakościowe na wybranej grupie podmiotów. Partnerami merytorycznymi badań są: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Komisja Nadzoru Finansowego, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Izba Domów Maklerskich. Partnerzy strategiczni to: PKP Cargo, PZU, TAURON Polska Energia.