Krakowska AGH i COPA-DATA podpisały umowę o partnerstwie

Kategoria: Wiadomości z kraju

COPADATA Partner Community to program partnerski, którego członkami jest wiele ekskluzywnych uczelni technicznych z całego świata. Niedawno dołączyła do tego grona krakowska Akademia GórniczoHutnicza im. Stanisława Staszica.

AGH jest nowoczesnym uniwersytetem technicznym ze 100-letnią tradycją, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy i wykorzystywaniu technologii na rzecz rozwoju i wzrostu gospodarczego. Od wielu lat znajduje się na szczytach list rankingowych i ma opinię jednej z najlepszych i prestiżowych uczelni w Polsce, której dyplom jest potwierdzeniem najwyższej jakości kształcenia w dziedzinie nauk technicznych. Teraz uczelnia będzie edukować młodych inżynierów przybliżając im praktyczne zastosowania środowiska zenon, związane m.in.: ze smart grid, digitalizacją czy Przemysłem 4.0.

Fot. COPA-DATA

Fot. COPA-DATA

Partnerstwo z Katedrą Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii krakowskiej AGH to realizacja strategii innowacyjności
. Dla COPA-DATA, nawiązanie współpracy z uczelnią to także ważny krok w realizacji strategii innowacyjności i ciągłego rozwoju firmy. Stały kontakt z przedstawicielami nauki oraz ze studentami dają możliwość wymiany doświadczeń i oczekiwań co prowadzi do przełomowych pomysłów i finalnie innowacyjnych technologicznie rozwiązań w przemyśle i energetyce. Składową partnerstwa jest również współpraca marketingowo-promocyjna mająca na celu propagowanie przyszłościowych realizacji w środowisku naukowo-biznesowym w Polsce i za granicą.

Kooperacja obydwu jednostek ma również wymiar edukacyjny. Przyczynia się bowiem do podniesienia i zagwarantowania wysokich kwalifikacji przyszłym absolwentom co zdecydowanie podniesie ich atrakcyjność na rynku pracy. Warto dodać, że absolwenci AGH stanowią ok 80% personelu COPA-DATA w Polsce.