460 mln zł na centra badawczo-rozwojowe

460 mln zł na centra badawczo-rozwojowe

27/07/2015
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Od pierwszego września do końca października przyjmowane będą wnioski przedsiębiorców, dotyczące dofinansowania inwestycji w centra badawczo-rozwojowe. Na tą edycję konkursu, organizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020, przeznaczonych zostanie 460 mln zł. W całości, w całym programie będzie to 2,3 mld zł. Jak informuje Ministerstwo Gospodarki z dofinansowania będą mogły skorzystać przede wszystkim projekty bazujące na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Ważnym elementem  będzie też wskazanie planowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwa zamierzają realizować w ramach tych centrów.

Czynnikami decydującymi o wsparciu są m.in.: opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które  przedsiębiorstwo zamierza realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej  infrastruktury;  zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R lub  potencjał   infrastrukturalny; poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.