41 mld zł dla województwa śląskiego

41 mld zł dla województwa śląskiego

26/09/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jako pierwsze w Polsce województwo śląskie podpisało Kontrakt Terytorialny. Dzięki temu ma ono zagwarantowane 41 mld zł na projekty rozwojowe. Sygnatariuszami dokumentu są: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło oraz Marszałek województwa Mirosław Sekuła i członek jego Zarządu Arkadiusz Chęciński. Podstawowym celem Kontraktu jest koordynacja inwestycji kluczowych dla województwa śląskiego w latach 2014-2023, a także wskazanie źródeł finansowania projektów w nim ujętych, w tym: środki krajowe, budżet województwa oraz środki przeznaczone na realizację właściwych programów operacyjnych.

Jak wynika z Traktatu w najbliższych latach w regionie realizowanych będzie szereg przedsięwzięć, które służyć mają realizacji celów rozwojowych w skali kraju i regionu. Wśród nich znajdują się m.in.: poprawa jakości badań oraz wzmocnienie współpracy sektora nauki i gospodarki, modernizacja istniejących systemów transportowych oraz lepsze skomunikowanie obszarów południowej i północnej części województwa, zwiększenie mocy wytwórczych energii elektrycznej w województwie, a także kompleksowa rewitalizacja dzielnic i miast o wysokim nasileniu niekorzystnych zjawisk społecznych i gospodarczych, w szczególności Bytomia.