3M – innowacyjni Polacy

3M – innowacyjni Polacy

16/10/2014
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Według „Raportu 3M Innowacyjny Polak” większość Polaków (66%) uważa, że jest członkiem narodu innowatorów, w którym panuje atmosfera sprzyjająca rozwojowi innowacyjności. Jednocześnie co trzeci rodak uznaje siebie za innowatora. Dużą łatwość do widzenia siebie jako tego typu osoby mają przede wszystkim ludzie młodzi i z wyższym wykształceniem. Oprócz tego – jak wynika z „Raportu” –  innowacyjny Polak to osoba kreatywna (45% odpowiedzi), a także przedsiębiorcza (38%) i oryginalna (32%). Z tego względu, że nowoczesne rozwiązania sprzyjać mają wzrostowi komfortu i jakości życia – jako najistotniejszy obszar innowacji określają oni obszar zdrowia.

Badanie przeprowadzone zostało przez TNS Polska na zlecenie firmy 3M, między 27 czerwca a 2 lipca 2014 roku techniką wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Wywiady przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1.000 osób w wieku 15 lat i więcej. Fakt, że zleciło je 3M nie może dziwić, gdyż firma specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych technologii. – Innowacje to motor napędowy wszelkich działań zarówno na szczeblu globalnym, lokalnym, jak i indywidualnym. Nie wyobrażam sobie rozwoju kraju, przedsiębiorstwa, społeczeństwa, a nawet człowieka, jako jednostki, bez inwestowania w rozwój innowacyjnych rozwiązań i wspierania podejścia innowacyjnego w realizacji podejmowanych działań. Tylko takie nastawienie gwarantuje bowiem sukces i satysfakcję z efektów podejmowanych aktywności – mówi Sebastian Arana Araya, Dyrektor Zarządzający 3M Poland. Obecnie koncern w skali globu osiąga przychody w wysokości 31 mld dol., i zatrudnia 89 tys. osób.