17 mln zł PGNiG straty – w 2011 roku był miliard zysku

17 mln zł PGNiG straty – w 2011 roku był miliard zysku

23/08/2012
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak informuje Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, w pierwszych sześciu miesiącach tego roku koncern zanotował 17 mln zł straty. W analogicznym okresie 2011 roku spółka wypracowała miliard zł zysku. PGNiG zanotował negatywny wynik finansowy, pomimo wzrostu przychodów ze sprzedaży do poziomu 14,8 miliarda złotych. Głównymi czynnikami, które miały na ten fakt wpływu, były rosnące koszty zakupu gazu z importu, w połączeniu z niekorzystnymi wahaniami kursu złotego, nie pokrywanymi przez taryfę zatwierdzoną przez Prezesa URE, wprowadzoną 31 marca 2012 roku.

Oprócz tego w pierwszych dwóch kwartałach tego roku zysk operacyjny PGNiG obniżył się o 1,1 mld zł, do poziomu straty w wysokości 53 mln zł. Decydujący wpływ na to miała strata w wysokości 1,4 mld zł w segmencie Obrót i Magazynowanie, która obniżyła wynik operacyjny o blisko 1,6 mld zł w porównaniu do pierwszego półrocza 2011. Oprócz tego koszty zakupu gazu spowodowały, że marża jego sprzedaży spadła do minus 11 procent.  Jednocześnie marża na sprzedaży gazu w drugim kwartale tego roku wynosi minus 13 procent, co jest najgorszym wynikiem zanotowanym od czwartego kwartału 2008 roku.