146 mln euro w programie Infrastruktura i Środowisko

146 mln euro w programie Infrastruktura i Środowisko

25/06/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło nabór wniosków, w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Kwota łącznego dofinansowania wynieść ma 146 mln euro. Wnioski o dofinansowanie składać można do 22 lipca. W ramach programu priorytetowe mają być projekty, dotyczące przede wszystkim gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami oraz ochrony powierzchni ziemi.

Szczególnie duże znaczenie mają mieć projekty, które związane będą z gospodarką wodno-ściekową w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców), a także dotyczące realizacji kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych oraz projekty, związane z przywracaniem terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrony brzegów morskich.