13.937.928,422 MWh energii z OZE

13.937.928,422 MWh energii z OZE

04/06/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Jak wynika z raportu Urzędu Regulacji Energetyki – ilość energii elektrycznej, która wytworzona została z odnawialnych źródłach energii w 2012 roku, według stanu na dzień 30 maja 2013 roku, wyniosła 13.937.928,422 MWh. Najwięcej energii wytworzyły elektrownie wykorzystujące współspalanie – 5.754 .955,293 MWh. Na kolejnych miejscach znalazły się: elektrownie wiatrowe 4.524.473,670 MWh, elektrownie wodne 2.031.544,902 MWh, elektrownie na biomasę 1.097.718,577 MWh, elektrownie na biogaz 528.099,178 MWh, oraz elektrownie wytwarzające energie elektryczną z promieniowania słonecznego 1 136,802 MWh.

Jednocześnie, jak informuje URE, Urząd prowadzi obecnie postępowania administracyjne dotyczące wniosków o wydanie świadectw pochodzenia na łączny wolumen energii elektrycznej wytworzonej w 2012 roku – ok. 2,1 TWh. Do 30 maja 2013 roku prezes URE wydał postanowienia o odmowie wydania świadectw pochodzenia na łączny wolumen wytworzonej energii elektrycznej w 2012 roku wynoszący ok. 0,4 TWh. Przyczynami tego faktu były przede wszystkim: niedochowanie przez wnioskodawców terminów przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw pochodzenia, nieudokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 roku.