„Nowe życie zabytków militarnych” – Twierdza Modlin pierwszą inwestycją

„Nowe życie zabytków militarnych” – Twierdza Modlin pierwszą inwestycją

09/12/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Dziś i jutro w Muzeum Historycznym w Legionowie odbywa się międzynarodowa konferencja „Nowe życie zabytków militarnych”. Jest to kolejna konferencja z cyklu „Szansa dla zabytków”. Jest ona efektem potrzeby pogłębienia wymiany informacji w zakresie poszczególnych segmentów nieruchomości zabytkowych. W tym przypadku są to nieruchomości powojskowe. Konferencja przyciągnąć ma m.in. architektów i urbanistów, a także konserwatorów zabytków, ekonomistów, przedstawicieli organizacji społecznych, samorządowców, właścicieli zabytków oraz przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów. Organizatorami konferencji są: Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, Biuro Badań i Dokumentacji Zabytków EwidencjaZabytkow.pl oraz Muzeum Historyczne w Legionowie.

Istotnym kontekstem konferencji będzie planowana wiele lat i zrealizowana sprzedaż Twierdzy Modlin prywatnemu inwestorowi. W listopadzie spółka Konkret SA podpisała umowę z Agencją Mienia Wojskowego, na mocy której przejmie ona poznańską Twierdzę Modlin. Nakłady inwestycyjne na obiekt wynieść mają w najbliższych latach nawet miliard zł. Dlatego też ważnym elementem konferencji „Nowe życie zabytków militarnych” będzie kwestia dalszego rozwoju twierdzy w formule Smart City, w kontekście programu AirLED, dotyczącego terenów okołolotniskowych.