„Gwarantowany Styropian” – trzy lata jakości

„Gwarantowany Styropian” – trzy lata jakości

31/10/2013
Autor:
|
Kategoria: Wiadomości z kraju

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu podsumowuje trzy lata realizacji programu „Gwarantowany Styropian”. Obecnie program skupia 22 producentów, których wyroby posiadają udział w blisko 70 procentach rynku. W momencie powstania „Gwarantowany Styropian” służyć miał branżowej weryfikacji jakości płyt styropianowych dla budownictwa – jako wyraz realizacji zasady społecznej odpowiedzialności biznesu. W połowie 2012 roku procedury kontrolne uzupełniono o działania informacyjne i standaryzacyjne oraz o system certyfikacji producentów.

– Kontrola jakości odbywa w notyfikowanych laboratoriach, które badają próbki pod kątem najważniejszych dla wybranego zastosowania styropianu parametrów:  CS, lambdy lub TR. Ocenie podlega także oznakowanie paczek, które nie powinno wprowadzać nabywcy w błąd, co ma nierzadko miejsce, gdy dane techniczne zastępuje się informacjami marketingowymi. Skomplikowana, bo wymagająca pełnej przejrzystości i obiektywizmu procedura, wymagała także zaangażowania niezależnej kancelarii prawnej oraz notariusza – mówi Kamil Kiejna, prezes zarządu PSPS.

W ramach przeprowadzanych kontroli Stowarzyszenie przyznaje tytuł „Rzetelnego Producenta Styropianu”. Oprócz tego uczestnikom programu, których wyroby uzyskiwały pozytywne wyniki kontroli, przyznaje się Certyfikat oraz prawo do posługiwania się na swoich wyrobach Znakiem Jakości „Gwarantowany Styropian”. Jednocześnie jednak producenci, u których wykazano nieprawidłowości, zobowiązani są do poprawy jakości swoich wyrobów, co powinno znaleźć potwierdzenie już w kolejnej kontroli. Brak poprawy skutkuje wykluczeniem z programu „Gwarantowany Styropian” oraz uruchomieniem odpowiednich działań prawnych. Także wobec producentów spoza programu, którzy mimo negatywnych wyników kontroli nie wyrażają woli usunięcia nieprawidłowości swoich wyrobów, PSPS, po kolejnych wezwaniach, występuje na drogę prawną.