SAP ogłasza wyniki za I kwartał 2022 i pokazuje dalszy wzrost znaczenia chmury

|
Źródło informacji: SAP

SAP SE raportuje dalsze przyspieszenie wzrostu przychodów z chmury – o 31%. Bieżący portfel zamówień na usługi w chmurze zbliża się do poziomu 10 mld euro, co oznacza wzrost o 28%. Przychody ze sprzedaży SAP S/4HANA Cloud znacząco wzrosły, o 78%, a backlog projektowy (current cloud backlog) urósł jeszcze szybciej – o 86%. SAP potwierdza prognozę na 2022 r. w zakresie przychodów, zysku operacyjnego oraz przepływów pieniężnych.

sap

Klienci, którzy zwrócili się do nas po rozwiązania pozwalające ich firmom stać się bardziej zrównoważonymi, ich łańcuchom dostaw bardziej odpornymi, a ich przedsiębiorstwom lepiej przystosowanymi do wzywań przyszłości byli motorem kolejnego znaczącego kwartalnego wzrostu w segmencie chmury. Nasz system ERP SAP S/4HANA odnotował rekordowy wzrost, co świadczy o zaufaniu, jakim klienci obdarzają nas w kwestii wspierania transformacji biznesowych – Christian Klein, prezes SAP SE

Początek roku jest udany, a nasze prognozy pozostają dobre. Pomimo obecnej sytuacji makroekonomicznej, wzrost przychodów z usług w chmurze uległ dalszemu przyspieszeniu, napędzając wzrost przychodów ogółem. Backlog projektowy w zakresie chmury obliczeniowej rósł w dobrym tempie i w dalszym ciągu utwierdza nas w przekonaniu o słuszności naszych długoterminowych planów i perspektyw na ten rok.