CompAir opublikował białą księgę odnośnie przyjaznych dla środowiska systemów sprężania powietrza

|
Źródło informacji: CompAir

Firma CompAir opublikowała nową białą księgę, której celem jest promowanie i wskazywanie przedsiębiorstwom strategii, jakie mogą one podjąć w celu wdrożenia bardziej zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska procesów wykorzystujących sprężone powietrze, poprawiających efektywność operacyjną i ogólną wydajność, a także zmniejszających poziom emisji gazów cieplarnianych i koszty energii.

W białej księdze CompAir „Compressed Air for a Sustainable Future” (Sprężone powietrze dla zrównoważonej przyszłości) podkreślono najważniejsze kierunki rozwoju branży sprężonego powietrza, które mogą pomóc przedsiębiorstwom stać się bardziej przyjaznymi dla środowiska oraz przedstawiono najnowsze rozwiązania techniczne, które mogą pomóc decydentom w przejściu na bardziej ekonomiczne systemy.

Ponadto zaleca kilka sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą przekształcić swoje sprężarkizrównoważone źródło energii (na przykład poprzez zastosowanie odzysku ciepła) oraz zawiera wskazówki, które mogą pomóc w bardziej ekonomicznej eksploatacji urządzeń.

Przy całkowitej emisji gazów cieplarnianych wynoszącej około 700 milionów ton rocznie sektor przemysłowy jest trzecim co do wielkości emiterem zanieczyszczeń w Europie. W związku z tym na przemysł wywierana jest duża presja, aby ograniczył emisję dwutlenku węgla i stał się sektorem bardziej ekologicznym. Jednak zmniejszenie emisji dwutlenku węgla może również przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej.

SPRĘŻARKI BEZOLEJOWE A JAKOŚĆ POWIETRZA

Jednym z głównych tematów omawianych w białej księdze jest to, w jaki sposób nowoczesne sprężarki bezolejowe mogą pomóc przedsiębiorstwom w osiągnięciu celów związanych ze zrównoważonym rozwojem i efektywnością. Dzięki bezolejowym sprężarkom powietrza przedsiębiorstwa nie tylko mogą zagwarantować najwyższe standardy jakości powietrza, ale także odnotować niższy poziom emisji niż w przypadku podobnych urządzeń smarowanych olejem. W wielu przypadkach obniżeniu ulegają koszty całego okresu eksploatacji, ponieważ przedsiębiorstwa mogą zaoszczędzić na kosztach wymiany oleju i zmniejszyć wydatki na konserwację. Systemy bezolejowe są coraz częściej wybierane ze względu na ich zdolność do dostarczania powietrza o wyższej jakości, zwiększania poziomów wydajności i przekraczania celów środowiskowych.

David Bruchof, menedżer produktu ds. sprężarek bezolejowych w firmie CompAir, powiedział: „Sprężone powietrze stanowi znaczną część całkowitych kosztów energii ponoszonych przez europejskich producentów przemysłowych, które zwykle wynoszą około 10%, ale mogą sięgać nawet 40%. Dlatego inwestowanie w systemy przyjazne dla środowiska może w znacznym stopniu przyczynić się do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym sektorze”.

„Ta biała księga pokazuje, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą wykorzystać nowe technologie i urządzenia, aby pomóc w staniu się bardziej ekologicznym oraz informuje decydentów o najlepszych kolejnych krokach, aby systemy sprężania powietrza w ich przedsiębiorstwach były bardziej przyjazne dla środowiska.”