thyssenkrupp Marine Systems zamawia 14 suwnic procesowych firmy Demag

|

Demag Cranes & Components otrzymał zamówienie na dostawę 14 suwnic procesowych ze stoczni thyssenkrupp Marine Systems, które zostaną zainstalowane w nowych zakładach produkcyjnych w Kilonii w Niemczech. To prawdziwy kamień milowy dla Marine Systems, ponieważ firma zamierza przekształcić zakład w międzynarodowe centrum doskonałości budowy okrętów podwodnych.

Prace budowlane w Kilonii już się rozpoczęły. To tam firma thyssenkrupp Marine Systems buduje nowy zakład stoczniowy, w którym w przyszłości powstanie międzynarodowe centrum doskonalenia w produkcji okrętów podwodnych. W tym nowym obiekcie Marine Systems wkrótce rozpocznie prace nad największym w swojej historii zamówieniem o wartości około 5,5 miliarda euro na dostawę sześciu identycznych okrętów podwodnych, które mają zostać ukończone do 2034 r. Cztery z nich zostaną dostarczone do norweskiej Marynarki Wojennej, a dwa – do niemieckiej Marynarki Wojennej. Budowę tych okrętów podwodnych będzie wspierać technologia suwnic procesowych Demag.

➡ Poszczególne elementy okrętów będą produkowane na siedmiu stanowiskach roboczych. Każda hala jest wyposażona w dwie 150-tonowe instalacje suwnicowe z łącznie czterema wciągnikami, które działają synchronicznie, aby obsługiwać poszczególne odcinki. Demag buduje czternaście dwudźwigarowych suwnic procesowych o trzech różnych rozpiętościach od 16,25 m do 35,40 m.

➡ W przypadku 14 suwnic Demag zastosuje koncepcję SAW składającą się z kilku funkcji, które zwiększają wydajność, żywotność i precyzję suwnic. Należą do nich między innymi zoptymalizowane prowadzenie liny na wciągnikach (w celu przedłużenia żywotności lin wciągnika), rozszerzone monitorowanie hamulca wciągnika (w celu poprawy bezpieczeństwa), elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe z rejestratorem widma obciążenia (w celu określenia pozostałego okresu eksploatacji wciągników) oraz całodobowe wsparcie online.

➡ Pakiet SAW zawiera różne dodatkowe korzyści, takie jak tłumienie kołysania ładunku, które zwiększa bezpieczeństwo pracy podczas obsługi ciężkich ładunków, a jednocześnie umożliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie ciężkich partii łodzi podwodnych. Automatyczne dostosowanie prędkości do ciężaru ładunku (rozszerzony zakres prędkości) zwiększa wydajność bez uszczerbku dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Synchronizacja napędu długiego, poprzecznego i wciągnika w trybie nadrzędnym/podrzędnym pozwala na precyzyjną synchroniczną pracę dwóch suwnic i maksymalnie czterech wciągników.

Dzięki tej koncepcji suwnic, Demag spełnia wymagania swojego klienta, thyssenkrupp Marine Systems, dotyczące precyzji, bezpieczeństwa i wydajności podczas obsługi ciężkich ładunków.
Dr Thomas Bönker, starszy wiceprezes ds. suwnic procesowych: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy przekonać naszego klienta Marine Systems o doskonałych możliwościach naszej technologii suwnic procesowych w kontekście tego bardzo wymagającego i przyszłościowego projektu i w efekcie będziemy wspierać Marine Systems w jego wdrożeniu. Wysoka dokładność przesuwu suwnicy i pozycjonowania ładunku będzie nieodzowna na przykład, kiedy dwa odcinki statków podwodnych o wadze powyżej 100 t każdy będą musiały być precyzyjnie pozycjonowane przez dwie suwnice i cztery wciągniki w celu złożenia kadłuba.”

suwnice demag