AIT prezentuje rozwiązania do planowania miejskiego i mobilności w przyszłości

AIT prezentuje rozwiązania do planowania miejskiego i mobilności w przyszłości

21/02/2018

Około 3000 przedstawicieli biznesu, sektora publicznego i badań spotka się na Światowej Konferencji URBAN FUTURE w Wiedniu w dniach od 28 lutego do 2 marca 2018 roku.

Zgodnie z prognozami ONZ około 70 procent ludności świata będzie mieszkać w miastach do 2030 r. Wyzwania związane ze zrównoważonym zaopatrzeniem w energię, planowaniem miejskim i mobilnością obszarów miejskich i obszarów metropolitalnych są ogromne. Miasta w Azji i Afryce rozwijają się szczególnie szybko, ale Europa również musi zarządzać rosnącą koncentracją przestrzeni miejskich.

Globalna konferencja URBAN FUTURE, która odbywa się w Wiedniu w dniach od 28 lutego do 2 marca, jest jednym z największych na świecie spotkań ludzi zmieniających miasta. Dzięki 400 miastom uczestniczącym, 200 prelegentom i ponad 50 dyskusjom i forom roboczym, konferencja przeanalizuje bieżące wyzwania stojące przed miastami przyszłości i zaprezentuje przykłady najlepszych praktyk.

Innowacyjne rozwiązania mobilności
Mobilność jest kluczowym motorem inteligentnego miasta jutra. AIT opracowała szeroką gamę narzędzi do tworzenia zrównoważonych, niedrogich i wydajnych systemów mobilności dla miast przyszłości. „Jednym z istotnych aspektów jest rejestrowanie, analizowanie i symulowanie zachowań związanych z mobilnością ludzi, a także ocena i ocena wpływu planowanych działań na poszczególne infrastruktury lub cały system transportu” – wyjaśnia ekspert ds. Mobilności Arno Klamminger, kierownik Centrum Systemów Mobilności .

Aplikacja na smartfony jako przyszłe rozwiązanie e-biletów
„Nasze narzędzia programowe SIMULATE, EXPERIENCE, PLAN, MODE, SMART SURVEY i IMPACT pomagają odpowiedzieć na te pytania i wspierać planowanie transportu oraz podejmowanie decyzji politycznych”, mówi Klamminger.

Na przykład eksperci z AIT korzystają ze smartfonów, aby automatycznie rejestrować trasy, które ludzie zabierają i środki transportu. Dane te można następnie wykorzystać do szybkich i prostych badań mobilności, automatycznie obliczając czas podróży, a zwłaszcza dla innowacyjnych systemów biletowych Be-In / Be-Out.

Megamiasta w świetle reflektorów
Miasta zamieszkałe przez dziesiątki milionów ludzi (nadal) znajdują się głównie w Azji i Afryce. Jednak rosnące wyludnienie obszarów wiejskich napotyka również miasta w Europie z poważnymi wyzwaniami, w tym z zaopatrzeniem w energię i ochroną środowiska, tj. Dekarbonizacją. Konstruktywna rola, jaką mogą odgrywać prywatne i publiczne sektory, zostanie omówiona przez naukowców z AIT wspólnie z międzynarodowymi ekspertami w panelu, który zbada rolę sektora publicznego i prywatnego w rozwoju inteligentnych miast w Europie, regionie Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie.

Miejskie know-how od planowania do wdrożenia
Modelowanie i symulowanie rozwoju obszarów miejskich i infrastruktury są wykorzystywane do analizy modeli wzrostu miast, aby określić przyszłe potrzeby w zakresie inwestycji infrastrukturalnych i oszacować koszty. Jedną z takich metod jest wykorzystanie sztucznej inteligencji do szybkiego prototypowania, pozwalającej na opracowanie, wdrożenie i zintegrowanie scenariuszy rozwoju miast i nowych dzielnic z istniejącymi koncepcjami.

Nikolas Neubert, ekspert ds. Urbanistycznych w AIT Center for Energy: „Naszym celem jest wykorzystanie ogromnej ilości dostępnych danych miejskich poprzez zintegrowanie ich z planami miejskimi i procesami decyzyjnymi, co pozwala nam zaoferować wysokiej jakości usługi doradcze dla inteligentne i odporne miasta jutra „.