SAP przekazuje swoim pracownikom 400 milionów euro

SAP przekazuje swoim pracownikom 400 milionów euro

25/06/2020

400 milionów euro trafi do pracowników SAP na całym świecie. W odpowiedzi na globalną sytuację gospodarczą firma uruchamia program motywacyjny. W ramach „Grow SAP Plan” w ciągu najbliższych czterech lat około 100 000 pracowników koncernu otrzyma dodatkowe premie, będące następstwem wprowadzenia planu opcji na akcje firmy.

Pandemia koronawirusa odcisnęła piętno na globalnej gospodarce. Komisja Europejska prognozuje, że recesja dotknie wszystkich krajów należących do unijnej wspólnoty. To oczywiście bezpośrednio przekłada się na rynek pracy i nastroje pracowników. SAP wychodzi naprzeciw społecznym obawom i pokazuje, że pomimo wprowadzenia niezbędnych oszczędności, stale inwestuje w swoich pracowników. W tym celu firma przyznaje opcje na akcje. Na realizację tego przedsięwzięcia zarząd firmy zabezpieczył budżet w wysokości 400 milionów euro.

Pierwsza transza programu zostanie uruchomiona w lipcu 2021. Kolejne analogicznie w następnych latach. By wziąć udział w programie, nie trzeba kupować akcji. Firma planuje przydzielić uprawnionym pracownikom wirtualne udziały – w sumie po 100 milionów euro rocznie przez okres czterech lat

Dokładna wysokość wypłacanych premii będzie uzależniona między innymi od kursu akcji, a każda upoważniona osoba otrzyma, w danym roku, jednakową kwotę. Tym samym wysokość wypłacanych środków nie zależy od miesięcznego wynagrodzenia. Jest efektem sukcesu biznesowego, w tym poziomu zadowolenia klientów oraz liczby upoważnionych do udziału w programie pracowników – Katarzyna Rusek, dyrektor HR SAP Polska

„Grow SAP Plan” jest programem motywacyjnym dla pracowników SAP, przeznaczonym dla całego zespołu firmy, poza menadżerami wyższego szczebla, pracującymi studentami oraz osobami rozliczanymi za pracę godzinowo. Firma nie rezygnuje z innych działań mających na celu inwestycje w kadry.