Renishaw na sprzedaż! Założyciele zadecydowali o sprzedaży udziałów

|

Firma inżynieryjna Renishaw ogłosiła rozpoczęcie formalnego procesu sprzedaży. Firma oświadcza, że ​​jej założyciele, Sir David McMurtry i John Deer wyrazili zamiar sprzedaży wszystkich połączonych udziałów, stanowiących łącznie około 53% wyemitowanego kapitału zakładowego.

Zarząd poszukuje nabywcy, który będzie szanował wyjątkowe dziedzictwo i kulturę firmy Renishaw, swoje zaangażowanie na rzecz społeczności lokalnych, w których prowadzi działalność, i który umożliwi firmie dalszy rozwój w perspektywie długoterminowej.

Od swojego powstania w 1973 roku Renishaw stała się jedną z wiodących na świecie firm inżynieryjnych i naukowych, posiadającą specjalistyczną wiedzę w zakresie precyzyjnych pomiarów.

Panel przejęcia uzgodnił, że wszelkie rozmowy ze stroną trzecią będą odbywać się w kontekście „formalnego procesu sprzedaży”, zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie przejęcia, umożliwiając prowadzenie rozmów z zainteresowanymi stronami na zasadzie poufności.