HURCO oferuje funkcję programowania powierzchni kształtowanych swobodnie bezpośrednio przy maszynie 

|

Oferowana w maszynach HURCO opcja „Solid Model Import” pozwala już od dłuższego czasu importować modele 3D przygotowane w formie pliku STEP. Pozwala to nie tylko skrócić czas programowania i uniknąć błędów podczas samego programowania, ale w efekcie ułatwia również obróbkę 5-osiową. Ponadto nowa funkcja oprogramowania sterującego HURCO umożliwia obecnie trójwymiarowe programowanie bezpośrednio przy maszynie powierzchni kształtowanych swobodnie przy użyciu opcji Solid Model Import.

Taki poziom swobody w programowaniu oferuje obecnie tylko HURCO. Najbardziej skorzystają na tym wykonawcy produkujący wyroby na zlecenie, którzy dotychczas nie chcieli lub nie mogli nabyć w tym celu systemu CAD/CAM. Z tego powodu modele CAD wymagały przekształcenia przez zewnętrznego usługodawcę na programy obróbki albo też dane zapytanie ofertowe spotykało się z odmową wykonawcy, co w obliczu konieczności wytwarzania coraz bardziej złożonych elementów konstrukcyjnych coraz bardziej pozbawiało szans na konkurencyjność.

„Przynajmniej jest teraz rozwiązanie dla naszych klientów”, podkreśla Sebastian Herr, Application Support Manager. „O ile dotychczas opcja Solid Model Import umożliwiała wczytanie wielokąta foremnego lub krawędzi bryły, to obecnie można również wybrać powierzchnie w 3D jako powierzchnie kształtowane swobodnie. Opcja ta jest dostępna tylko przy użyciu funkcji Solid Model Import, ponieważ geometria powierzchni jest niezbędną podstawą do obliczenia toru frezowania”.

Następnym etapem jest frezowanie powierzchni przy użyciu frezu kulowego lub torusowego. Pod tym kątem HURCO udostępnia w bazie danych programu szeroki wybór cykli. Poza tym w bazie znajdują się wszystkie standardowe narzędzia niezbędne do tego rodzaju obróbki. Operator wybiera jedynie wielokąt foremny, jaki ma zostać wyfrezowany z litej bryły. Następnie musi tylko określić jeszcze narzędzie, które ma zostać użyte. Wówczas, na podstawie geometrii powierzchni program oblicza wszystkie niezbędne kroki obróbki. Programowanie wczytanych danych odbywa się w całości na ekranie dotykowym maszyny. Na prawym monitorze ukazuje się plik STEP z różnymi powierzchniami. Powierzchnie można wybierać pojedynczo i przekształcać w rekordy danych do obróbki.

Firmy niemal zawsze otrzymują od swoich zleceniodawców modele CAD. Tworzone są przy tym prawie wyłącznie trójwymiarowe modele powierzchni. Dzięki temu wykonawca produkujący wyroby na zlecenie może znacznie rozszerzyć swoją ofertę i od razu przystąpić do pracy przy maszynie. Jest on wtedy otwarty praktycznie na każde zapytanie ofertowe, może samodzielnie skalkulować ofertę i tym samym przyśpieszyć realizację zamówienia. Jeżeli w zakładzie jest już stanowisko CAD/CAM, to jego wykorzystanie będzie możliwe do obróbki innych elementów. W każdym razie nie będą już potrzebni usługodawcy zewnętrzni.

W tej chwili HURCO oferuje wszystkie maszyny z opcją Solid Model Import. W ramach aktualizacji oprogramowania można również zmodyfikować wiele starszych modeli. Aktualnie 80% wszystkich nowych maszyn firmy HURCO sprzedawanych jest z funkcją Solid Model Import. Zapewnienie możliwości trójwymiarowego obrazowania było zatem logicznym krokiem. Przede wszystkim dlatego, że wśród użytkowników obserwuje się wyraźny trend powrotu do pracy bezpośrednio przy maszynie – aby zaoszczędzić czas i koszty, jak najwięcej czynności programowania powinno mieć miejsce właśnie tutaj, a system CAD/CAM ma umożliwiać programowanie bardzo złożonych elementów 3D.

Dla HURCO oznacza to również nieustanne unowocześnianie terminalu maszyny, aby zapewnić operatorowi funkcjonalny, wydajny i niezawodny interfejs. Nowy wyświetlacz dotykowy spełnia te oczekiwania, umożliwiając między innymi obsługę dwoma palcami, podobnie jak podczas obsługi smartfona. „Tym udoskonaleniem wychodzimy naprzeciw nowej generacji operatorów maszyn skrawających”, twierdzi Sebastian Herr. „Dwoma palcami można teraz przybliżać, odwracać i obracać dany element. Dzięki temu znacznie skraca się też czas potrzebny do obróbki i znacznie zwiększa się komfort obsługi”.