Hitachi ABB Power Grids podpisało kontrakt wart kilkaset mln dolarów na połączenie HVDC pomiędzy Bliskim Wschodem a Afryką Północną

Hitachi ABB Power Grids podpisało kontrakt wart kilkaset mln dolarów na połączenie HVDC pomiędzy Bliskim Wschodem a Afryką Północną

10/10/2021
|
Źródło informacji: Hitachi ABB Power Grids

Przełomowe połączenie międzykontynentalne umożliwi Królestwu Arabii Saudyjskiej i Arabskiej Republice Egiptu wymianę energii elektrycznej, zwiększenie niezawodności sieci i wspieranie neutralnej węglowo przyszłości.

Hitachi ABB Power Grids ogłosiło, że stanęło na czele konsorcjum, które otrzymało kontrakt o wartości kilkuset milionów dolarów od Saudi Electricity Company i Egyptian Electricity Transmission Company.


Czego dotyczy kontrakt? Pierwszego w historii połączenia HVDC na dużą skalę na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, umożliwiającego Królestwu Arabii Saudyjskiej i Arabskiej Republice Egiptu wymianę do 3000 MW energii elektrycznej, z której znaczna część ma być w przyszłości wytwarzana z odnawialnych źródeł energii. Połączenie będzie obsługiwało przepływ energii w wielu kierunkach pomiędzy trzema terminalami i będzie pierwszym, które umożliwi wymianę energii elektrycznej pomiędzy oboma krajami.

➡Firma dostarczy zaawansowane technologie dla połączenia wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) pomiędzy krajami. Kontrakt obejmuje dostawę trzech stacji przekształtnikowych HVDC, które zostaną zlokalizowane w Medynie i Tabuku w Królestwie Arabii Saudyjskiej oraz Badrze w Egipcie¹. We współpracy z dwoma partnerami konsorcjum: Saudi Services for Electro Mechanic Works w Arabii Saudyjskiej oraz Orascom Construction w Egipcie, firma dostarczy również analizy systemowe, projekty i prace inżynieryjne, transformatory, zawory, urządzenia wysokiego napięcia i doradztwo techniczne, a także będzie odpowiadać za uruchomienie i serwis.

Połączenie HVDC zapewni Egiptowi dostęp do wzajemnie połączonych sieci energetycznych Zatoki Arabskiej, a Arabii Saudyjskiej – do sieci w Afryce Północnej, wzmacniając jednocześnie odporność sieci i bezpieczeństwo dostaw energii. Oba kraje mają ambitne cele w zakresie neutralności węglowej. Arabia Saudyjska dąży do zwiększenia udziału gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii do około 50% do 2030 r.², a Egipt zamierza zwiększyć dostawy energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych do 42% do 2035 r.³ Połączenie bezpośrednio przyczyni się do realizacji tych celów. Wartość inwestycji w skali kraju jest znacząca, generując nowe miejsca pracy i transfer wiedzy w obu państwach.


Prezentując swoje plany owocnej ekspansji w zakresie odnawialnych źródeł energii, taka współpraca jest uważana za zawór bezpieczeństwa dla niestabilnej natury energii odnawialnej. W najbliższej przyszłości ogromne inwestycje zostaną przeznaczone na rozwiązanie tego problemu.

− Przejście na czystą energię jest jednym z najpilniejszych i najważniejszych wyzwań naszych czasów, dlatego musimy wprowadzać innowacje i współpracować, aby przyspieszyć naszą neutralną węglowo przyszłość – powiedział Claudio Facchin, prezes Hitachi ABB Power Grids. − Jesteśmy dumni, że mamy możliwość współpracy z naszymi ważnymi klientami i partnerami w Królestwie Arabii Saudyjskiej i Arabskiej Republice Egiptu przy tym prestiżowym projekcie. W Hitachi ABB Power Grids umożliwiamy połączenia między kontynentami, dzięki unikalnej zdolności do niezawodnej wymiany energii elektrycznej na dużą skalę, ponad granicami i strefami czasowymi.

W dłuższej perspektywie połączenie to ma potencjał, aby stać się częścią szerzej połączonego systemu energetycznego z Europą i wschodnią częścią basenu Morza Śródziemnego, umożliwiając wymianę energii słonecznej z południa i wschodu z energią wiatrową i wodną z północy.

Więcej na temat połączenia międzysystemowego HVDC Arabia Saudyjska – Egipt:

Połączenie międzysystemowe HVDC będzie transportować do 3000 MW energii elektrycznej przy napięciu 500 kV na długości 1350 km za pomocą napowietrznych linii energetycznych i kabla podmorskiego przez Morze Czerwone. Energia elektryczna będzie mogła płynąć w wielu kierunkach pomiędzy trzema terminalami – na przykład z Tabuku do Badr, ale także jednocześnie z Tabuku do Medyny. Dzięki najnowocześniejszemu systemowi sterowania MACH™ przepływ energii może być kontrolowany i odwracany pomiędzy stacjami bez przerywania ciągłego przepływu energii, zapewniając maksymalną elastyczność, odporność sieci i bezpieczeństwo dostaw dla obu krajów.

HVDC to kluczowa technologia umożliwiająca zrównoważoną transformację energetyczną, a Hitachi ABB Power Grids nieustannie dodaje nowe możliwości, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na rozwiązania HVDC na całym świecie. Firma brała udział m.in. w uruchomieniu połączenia North Sea Link, które zostało oddane do użytku komercyjnego na początku tego miesiąca. North Sea Link o długości 720 km jest najdłuższym na świecie podmorskim kablem elektrycznym łączącym rynki energetyczne Norwegii i Wielkiej Brytanii, umożliwiającym wymianę energii odnawialnej między tymi krajami. Hitachi ABB Power Grids była pionierem komercyjnej technologii HVDC prawie 70 lat temu i dostarczyła ponad połowę wszystkich projektów HVDC na świecie.

Przypisy
¹ Medyna jest czwartym co do wielkości miastem Arabii Saudyjskiej, a Tabuk znajduje się w pobliżu projektowanego nowego obszaru wystawowego Neom. Badr jest szybko rozwijającym się miastem przemysłowym położonym w pobliżu Kairu i Kanału Sueskiego.
² Cele neutralności węglowej dla Królestwa Arabii Saudyjskiej są opublikowane tutaj.
³ Cele neutralności węglowej dla Arabskiej Republiki Egiptu są opublikowane tutaj.