BMW Group i NVIDIA podjęły współpracę w zakresie planowania zakładu produkcyjnego

|
Źródło informacji: BMW Group

BMW Group i NVIDIA podjęły współpracę w zakresie planowania bardzo złożonych systemów produkcyjnych – z platformą Omniverse. Narzędzie stworzone zostało z myślą o wirtualnej współpracy i fizycznie dokładnej symulacji w czasie rzeczywistym. W tym przypadku zostanie wykorzystane do planowania wirtualnej fabryki, gdzie integrować będzie szereg danych planowania i aplikacji oraz umożliwiać współpracę w czasie rzeczywistym z nieograniczoną kompatybilnością.

Planowanie wirtualnej fabryki jest już procesem szeroko znanym, ale do tej pory wymagało importowania danych z różnych aplikacji. Trzeba podkreślić że jest to bardzo czasochłonne działanie, a także powoduje problemy związane ze zgodnością. Ponadto importowane dane nie zawsze są aktualne. Jak to będzie wyglądać w przypadku wykorzystywanej platformy Omniverse? Otóż system będzie gromadził i zestawiał dane w czasie rzeczywistym ze wszystkich odpowiednich baz danych w celu stworzenia symulacji – eliminując potrzebę ponownego importu danych. Celem takiego podejścia jest umożliwienie oceny modyfikacji i korekt na wczesnych etapach planowania w celu stworzenia ogólnego widoku. Pozwoli to planistom i specom od produkcji jeszcze szybciej i dokładniej planować bardzo złożone systemy produkcyjne.

Jedną z zalet systemu będzie to, że pracownicy w różnych lokalizacjach w różnych strefach czasowych mogą uzyskać dostęp do wirtualnej symulacji i współpracować w celu planowania i optymalizacji szczegółów procesu lub systemu produkcyjnego, kiedy tylko tego potrzebują. W przyszłości planiści i osoby odpowiedzialne za produkcję będą współpracować przy użyciu danych w czasie rzeczywistym, które są synchronizowane w infrastrukturze chmury Omniverse. Będą również mogli omówić integrację nowych systemów produkcyjnych z dostawcami. System daje możliwość integracji danych dotyczących struktury i obiektu, a także pozycji i numerów części materiałów w produkcji. Może również służyć do planowania logistyki, oferując niespotykaną dotąd spójność danych, od planowania do produkcji.

„To nowa definicja współpracy”, podkreśla członek zarządu ds. produkcji Milan Nedeljković. Możliwość wprowadzania zmian na żywo znacznie przyspieszy podejmowanie decyzji. Planiści produkcji w BMW Group będą mogli wizualizować cały cykl życia planowania dla każdego zakładu w globalnej sieci produkcyjnej. Będzie to wspierane przez szeroką gamę przypadków aplikacji obsługujących sztuczną inteligencję, od autonomicznej robotyki po konserwację predykcyjną i analizę danych.

Źródło: BMW Group

Źródło: BMW Group