Globeleq inwestuje 1mln funtów w oprogramowanie ERP IFS-u

Globeleq inwestuje 1mln funtów w oprogramowanie ERP IFS-u

06/03/2018

Afrykański wytwórca energii elektrycznej inwestuje ponad milion funtów w kompleksowe oprogramowanie firmy IFS w celu usprawnienia swojej działalności

Firma IFS, globalny dostawca oprogramowania dla przedsiębiorstw, poinformowała dzisiaj, że Globeleq – lider w branży energetycznej na rynku afrykańskim – wdroży system IFS Applications™ 9. Rozwiązanie to zastąpi dotychczas stosowane systemy IT i pomoże w modernizowaniu procesów w placówkach i zakładach firmy. Nowa infrastruktura pomoże firmie Globeleq usprawnić i ustandaryzować raportowanie we wszystkich oddziałach grupy.

Firma Globeleq jest wiodącym deweloperem, właścicielem i operatorem instalacji energetycznych w Afryce, a także jednym z kluczowych inwestorów w tej dziedzinie. Przedsiębiorstwo rozwija samowystarczalne ekonomicznie firmy, które składają się na afrykańską sieć energetyczną. Pod egidą firmy Globeleq działa obecnie 8 elektrowni znajdujących się w Tanzanii, RPA, w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej, Kamerunie i Kenii. Obiekty te są również celem dalszych inwestycji. Bieżąca produkcja brutto wynosi 1237 MW, a planuje się jej zwiększenie o kolejne 2000 MW.

W obliczu nieustannego zwiększania się populacji oraz rozwoju klasy średniej w ciągu najbliższych dwudziestu lat zużycie energii na terenie Afryki znacznie wzrośnie. Według prognoz firmy McKinsey na przestrzeni lat 2010–2040 w niektórych obszarach zapotrzebowanie na prąd zwiększy się czterokrotnie. Aby sprostać większemu popytowi i zrealizować plany rozwoju sieci zasilania w regionie, firma Globeleq potrzebowała pojedynczego, zintegrowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Musiał być to system, który zwiększy przejrzystość procesów i poprawi zarządzanie majątkiem.

W wyniku analizy dostępnych ofert firma Globeleq zdecydowała się na system IFS Applications 9. Zastąpi on różne platformy wykorzystywane w elektrowniach i placówkach biurowych na terenie Afryki, a także w siedzibie firmy w Londynie. Aby usprawnić bieżące procesy biznesowe i przygotować się na przyszłą integrację nowych elektrowni, firma zdecydowała się zaktualizować systemy IT i zmodernizować sposób prowadzenia działalności.

W związku z tymi założeniami firmie Globeleq potrzebny był wszechstronny system zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (ERP) z kompletnym pakietem funkcji zarządzania majątkiem (EAM). Miał on wspierać bieżącą infrastrukturę firmy, a także usprawnić dostęp do informacji we wszystkich obszarach działalności. Z pomocą systemu IFS Applications 9 firma Globeleq będzie mogła zautomatyzować bieżący przepływ danych – od spraw związanych z remontami, po dane finansowe i HR.

Firma Globeleq będzie również korzystać z zalet rozwiązania IFS Mobilne Zlecenia Robocze. Jest to rozwiązanie działające online i offline, które zapewnia technikom potrzebne informacje bez względu na dostęp do internetu. Skutkiem uproszczenia zadań związanych z obsługą techniczną jest wyeliminowanie zbędnej roboty papierkowej, opóźnień w komunikacji, a w rezultacie większa wydajność pracy. Inżynierowie firmy Globeleq, którzy w trakcie prac remontowych korzystają z aplikacji IFS Mobilne Zlecenia Robocze na tabletach, mają na bieżąco łatwy dostęp do aktualnych informacji. Uzyskane od techników dane następnie mogą trafiać do innych pracowników, w tym również do działu finansów i administracji.

Rozwiązania firmy IFS dla sektora energetyki i użyteczności publicznej zapewniają zarządzanie pełnym cyklem życia majątku przedsiębiorstwa, a także zarządzanie umowami i projektami. Firma Globeleq będzie mogła zarządzać całym cyklem życia majątku, w tym jego eksploatacją i obsługą techniczną. Uzyskany w ten sposób model całościowej kontroli nad majątkiem pomoże firmie Globeleq sprostać kluczowym w tej branży wyzwaniom, takim jak unikanie przestojów, wydłużanie czasu eksploatacji i ograniczanie kosztów napraw.

„System firmy IFS był zdecydowanie najbardziej wszechstronnym rozwiązaniem ERP na rynku” – powiedział Michael Parsons, dyrektor ds. finansów w firmie Globeleq. „W trakcie wspólnie prowadzonych prac było widać, że zespół IFS świetnie zna naszą branżę. Bogate doświadczenie IFS w kontaktach z firmami z branży energetyki i użyteczności publicznej jest dla nas bardzo ważne, podobnie jak zbliżona do naszej kultura biznesowa. Czynniki te zadecydowały o podpisaniu z IFS umowy o współpracy w grudniu 2017. Posiadając właściwe technologie, systemy zarządzania i wiedzę możemy zapewnić naszym pracownikom najlepsze narzędzia, które pomogą uzyskać najwyższą wydajność pracy w naszych elektrowniach i biurach”.